Det er også vigtigt at forstå forholdet mellem [H+] og [OH] koncentrationerne. pOH i en opløsning er defineret som den negative logaritme af hydroxylkoncentrationen, repræsenteret som [OH] i mol/liter:

For vand, er produktet af hydrogenionkoncentrationen og hydroxylionkoncentrationen altid 1 · 10-14 ved 25 ºC. Dette betyder at summen af pH og pOH er lig med 14 under disse betingelser.

Eksemplet herunder, illustrerer denne pointe.


Eksempel 1:

Hvad er hydrogenionkoncentrationen [H+] og hydroxylionkoncentrationen [OH] i en opløsning med pH 5,5?


da:

og:

Back to Top