Generelle termer og præfikser

Generelle termer

Der er adskillige generelle termer der anvendes til at give os information om uorganiske forbindelser. For at beskrive antallet af forskellige grundstoffer i en forbindelse bruger man disse termer: binær, tertiær og quadronær. En binær forbindelse indeholder to forskellige grundstoffer (for eksempel NaCl). En tertiær forbindelse indeholder tre forskellige grundstoffer (for eksempel H2SO4). En quadronær forbindelse indeholder fire forskellige grundstoffer (for eksempel NaHCO3).


Præfikser

Der anvendes ofte præfikser for at angive antallet af atomer af en grundstof i en forbindelse. For eksempel, CO, der indeholder et oxygenatom og et kulstofatom og derfor kaldes for carbonmonooxid. Mono indikerer et atom. I tabel 1 er listet de hyppigst brugte præfikser.

Tabel 1:

Back to Top