Navngivning af salte

Et salt er en ionisk forbindelse der indeholder nogle kationer andre end hydrogen og nogle anioner andre end hydroxid og oxid. Da en kemisk forbindelse skal være elektrisk neutral, skal antallet af de positive valenser (fra alle kationerne), være lig med antallet af den totale negative valens (fra alle anionerne). Dette giver os mulighed for at bestemme valensen for hver bestemte ion i den kemiske formel. Navne på salte, skrives ved først at benævne navnet på kationen, derefter navnet på anionen. For eksempel, CaCl2, har calcium som kation og chlorid som anion. Derfor kaldes forbindelsen for calciumchlorid. FeSO4, har sulfat som anion, men vi har behov for at vide om metalionen skal benævnes som jern(II) eller jern(III). Dette er nemt for os at bestemme, da vi ved at den totale negative valens (fra sulfat) er -2. Derfor skal den totale positive valens (fra jern) være +2. Med den viden kan vi fastslå at forbindelsen skal kaldes for jern(II)sulfat.

Back to Top