Navngivning af binære syrer

Alle syrer har hydrogen som den eneste kation. Binære syrer, består af kun to grundstoffer. Det vil side de består af hydrogen i forbindelse med kun et andet grundstof. Typisk er anionen en halogenid (F, Cl, Br, I), men binære syrer med andre anioner forekommer også.

Navnene for binære syrer konstrueres ved at bruge præfikset hydro-, navnet for anionen og suffikset –id, efterfulgt af ordet syre. For eksempel, HCl (saltsyre) kaldes for hydrogenchlorid syre.

En undtagelse fra denne regel er hydrogencyanid syre (normalt bare kaldet hydrogencyanid), der har formlen HCN. Selv om dette er en tertiær syre, behandles cyanid radikalen (CN) normalt som en halogenid ion, ved navngivningen af dets forbindelser.

De binære syrer, er i virkeligheden kovalente forbindelser, der kun agerer som syrer, hvis de er i en opløsning, specielt i vandig opløsning. Når du ved, at når en af de binære syrer er alene, kan du korrekt navngive den på en måde svarende til salte. HCl som en ren gas, skal derfor kaldes for hydrogenchlorid.

Back to Top