Navngivning af baser

De mest almindelige baser er dem der er inkluderet i den klassiske teori om syrer og baser, nemlig dem der er hydroxylion (OH) donorer. De fleste baser er derfor sat sammen af hydroxyl-radikalen og en metallisk kation.

Navnene for disse baser, består af navnet på kationen, efterfulgt af hydroxid. Det er normalt ikke nødvendigt at bruge præfikser, fordi valensen af kationen fastlægger antallet af hydroxyl-radikaler i hvert molekyle. Man kan se på denne metode til navngivning af baser, som værende magen til den for navngivning af salte, dog med udtagelse af at anionen altid er hydroxid. For eksempel, NaOH kaldes for natriumhydroxid og Ca(OH)2 kaldes for calciumhydroxid.

Back to Top