Hydratiseringsvand

Mange gange, når en forbindelse krystalliserer til fast form, bliver molekyler af vand inkluderet i krystalgitteret (hydratiseringsvand). Disse molekyler af vand, forbinder sig til stoffet i et fast forhold, på samme måde som det faste forhold mellem atomer i et molekyle. Når man afvejer, eller laver beregninger, baseret på forbindelser der indeholder hydratiseringsvand, skal mængden af vandmolekyler tages med i betragtningen.

Når man skriver kemiske formler for disse forbindelser, vises hydratiseringsvandet ved at sætte en prik (·), et komma eller et mellemrum efter formlen for stoffet, efterfulgt af formlen for vand med en koefficient for at angive antallet af hydratiseringsvand. For eksempel, danner kobber(II)sulfat krystaller, der indeholder fem molekyler vand for hvert molekyler kobber(II)sulfat. Dets formel skrives derfor CuSO4 · 5 H2O.

Forbindelser der indeholder hydratiseringsvand, kaldes for hydrater (hvis alt vandet er fjernet ved tørring, kaldes de for vandfri eller anhydrous). Når man navngiver forbindelser indeholdende hydratiseringsvand, angives antallet af hydratiseringsvand med et nummerpræfiks. Derfor, er navnet for CuSO4 · 5 H2O, kobber(II)sulfat pentahydrat. Et andet nummerpræfiks, der ses lejlighedsvis, er hemi-, som betyder en halv (½).

Back to Top