Strukturformler

En strukturformel er en kemisk formel der viser, hvordan atomer er bundet til hinanden. For eksempel kunne vi skrive den uorganiske forbindelse AlOHCl2 som:

For at vise bindingerne. I uorganisk kemi, er forbindelserne forbundet på en sådan måde, at der generelt kun er en måde af forbinde atomerne. Dette er ikke tilfældet for uorganisk kemi, hvor der meget ofte er mange mulige kombinationer for atomerne i forbindelsen. Betragt for eksempel den kemiske formel C4H10. Denne kemiske formel kunne repræsentere begge nedenstående forbindelser:

        eller      

Disse to forbindelser har en anelse forskellige egenskaber. Som formlerne bliver mere komplekse, er forskellene endnu større. Af denne grund, er det ofte bedre at bruge en strukturformel i organisk kemi, end en simpel kemisk formel.

Back to Top