Introduktion til funktionelle grupper

Der findes flere millioner organiske forbindelser og de fleste er mere komplekse en de simple carbonhydrider der tidligere er beskrevet. For at lette undersøgelsen af deres reaktioner og egenskaber, er de inddelt i klasser, afhængig af deres funktionelle grupper. En funktionel gruppe er en gruppe atomer, eller et enkelt atom, der har udskiftet et hydrogenatom eller en carbonhydrid. Disse grupper, bestemmer generelt, hvilke typer reaktioner disse mere komplekse forbindelser kan indgå i, samt deres egenskaber.

Back to Top