Phenoler er hydroxyl derivater af carbonhydrider, dannet ved at udskifte et hydrogenatom på benzenringen af en aromatisk carbonhydrid med hydroxyl-radikalen. Phenoler har den generelle formel Ar-OH, hvor Ar repræsenterer en substitueret eller ikke-substitueret aromatisk carbonhydrid. Derfor, er phenoler, egentlig blot en speciel klasse af alkoholer. De har dog nok unikke egenskaber, at det beretter dem til at blive opfattet som en selvstændig klasse af forbindelser. I figur 1 ses et par eksempler på nogle typiske phenoler.

Figur 1:


Et par eksempler på nogle typiske phenoler


Phenolers egenskaber

Alle phenoler er hvide faste stoffer, med moderate høje smeltepunkter og er opløselige i vand. De har også egenskaben til at danne eutektika (af eutektikum, afledt af græsk eutektos ’som smelter let’) men kamfer, menthol og thymol, som er faste alkoholer. Et eutektikum er en uniform blanding dannet af to forbindelser, der smelter ved en lavere temperatur, end hver enkelt af de to forbindelser. Phenol (fast stof) og kamfer (fast stof) danner for eksempel en væskeblanding ved stuetemperatur og en sådan kaldes for en eutektika.


Phenolers kemiske reaktioner

Kemisk set, perphenoler, svage syrlige forbindelser. Hydrogenatomet dissocierer sig i en lille grad fra hydroxyl-radikalen og opfører sig som en syre, som vist i figur 2.

Figur 2:


Eksempel på en phenols hydrogendissociation

Da phenoler er svage syrer, vil de danne salte med uorganiske baser. Phenoler med to hydroxylgrupper kan også undergå oxidationsreaktioner.


Phenolers anvendelse

Medicinsk, har phenolforbindelser tre anvendelser: keratolytiske (stoffer der fjerner ydre lag af hård eller afskallende hud), kløestillende og desinfektionsmidler. Disse anvendelser skyldes det faktum at phenoler er meget kaustiske overfor animalsk hud. Forholdsregler skal derfor tages, når der arbejdes med phenoler. Disse egenskaber, besiddes i forskellig grad af forskellige phenoler og er afhængig af hvilke andre funktionelle grupper der er tilstede, samt antallet af hydroxylgrupper.

Back to Top