En ether, kan tænkes som et carbonhydrid derivat af vand, hvor de to hydrogenatomer i vandet er blevet erstattet af carbonhydridgrupper. Ethere har den generelle formel R-O-R, hvor R repræsenterer to af hvilken som helst carbonhydrider, som både kan være ens eller forskellige. Nogle eksempler på ethere kan ses i figur 1.

Figur 1:


Eksempler på ethere


Etheres egenskaber

Ethermolekyler er svagt polære, men kan ikke danne hydrogenbindinger med hinanden, da de ikke har et hydrogenatom direkte bundet til oxygenatomet. Derfor har de næsten samme smelte- og kogepunkt som alkaner med næsten samme molekylevægt. Et eksempel er vist i tabel 1.

Tabel 1:


Etheres kemiske reaktioner

Da ethere er svagt polære og har et oxygenatom i deres kemiske struktur, kan de indgå hydrogenbindinger med vand. Denne egenskab, forklarer hvorfor ethere er svagt vandopløselige. Kemisk er ethere ikke-reaktive med undtagelse til oxidationsreaktioner. Ethere bliver oxideret ved tilstedeværelsen af oxygen og danner peroxider, som er eksplosive når de er koncentrerede.


Etheres anvendelse

Medicinsk, bliver ethere brugt som et generelt bedøvelsesmiddel. De bruges også som opløsningsmidler.

Back to Top