Carboxylsyrer

Carboxylsyrer dannes ved en to-trins oxidation af alkoholer, som beskrevet tidligere og har den generelle formel R-COOH. Nogle eksempler på carboxylsyrer kan ses i figur 1.

Figur 1:


Eksempler på carboxylsyrer


Carboxylsyrers egenskaber

Carboxylsyrer er meget polære forbindelser grundet de to oxygenatomer og kan danne to hydrogenbindinger hinanden imellem som vist i figur 2.

Figur 2:


Eksempel på hydrogenbindingerne mellem to carboxylsyregrupper

Carboxylsyrer har højere kogepunkter end en anden type organisk forbindelse med samme molekylevægt. Derfor er de alle faste stoffer under normale omstændigheder. Carboxylsyre-forbindelser med mindre end fire kulstofatomer er blandbare med vand; dem med fem kulstofatomer er svagt opløselige og dem med flere kulstofatomer end fem, er generelt uopløselige i vand.


Carboxylsyrers kemiske reaktioner

Som deres navn antyder, er carboxylsyrer de mest sure af alle organiske forbindelser, men er stadig svage syrer når de sammenlignes med uorganiske syrer, som det ses i figur 3.

Figur 3:


Syreligevægten for eddikesyre

Carboxylsyrer danne salte med uorganiske baser og med de basiske aminer. Denne egenskab bruges ofte, til at gøre uopløselige organiske syrer opløselige i vand som deres salt. Reaktionen mellem eddikesyre og natriumacetat, som vist i figur 4, bruges som et buffer system.

Figur 4:


Reaktionen mellem eddikesyre og natriumhydroxid

Carboxylsyrer kan indgå i tre andre vigtige kemiske reaktioner; reduktion, esterdannelse og amiddannelse.

  • Reduktion i organisk kemi, er det modsatte af oxidation og er tilføjelse af hydrogen, eller fjernelse af oxygen fra, forbindelsen. I tilfældet for carboxylsyrer, resulterer fjernelsen af oxygen i en aldehyd, der dernæst kan reduceres yderligere, ved at tilføje hydrogen, så der dannes en alkohol.
  • Esterdannelsen, som illustreret i figur 5, er reaktionen mellem en carboxylsyre og en alkohol. Dette danner en ny klasse af forbindelser, kaldet estere.
Figur 5:


Reaktionen mellem en carboxylsyre og en alkohol til dannelsen af en ester

  • Amiddannelsen, som illustreret i figur 6, er reaktionen mellem en carboxylsyre og en amin. Dette danner en ny klasse af forbindelser, kaldet amider.
Figur 6:


Reaktionen mellem en carboxylsyre og en amin til dannelsen af en amid


Carboxylsyrers anvendelse

Mange carboxylsyrer, som for eksempel eddikesyre, salicylsyre og mælkesyre, anvendes topisk til behandling af lokale forhold. Andre bruges systemisk. Andre igen, som for eksempel citronsyre, der findes naturligt i citroner, bruges for eksempel som smagsstof i sirupper, der bruges til indgivelse af andre lægemidler. Carboxylsyrer anvendes også i mange analytiske procedurer i kliniske laboratorier.

Back to Top