Aldehyder

Aldehyder er resultatet af den første oxidation af alkoholer og har den generelle formel:

Da aldehyder ikke kan danne hydrogenbindinger sig selv imellem, har de lavere kogepunkt end de tilsvarende alkoholer. Som med de andre klasser af organiske forbindelser nævnt, er aldehyder med lav molekylevægt (op til fem kulstofatomer) opløselige i vand. Aldehyder er pH neutrale og kan deltage i både oxidations- og reduktionsreaktioner. De oxideres let til syrer og let til alkoholer ved reduktion. Nogle aldehyder, som for eksempel vanillin og benzaldehyd, bruges ofte som smagsstoffer i farmacien. Andre, som for eksempel formaldehyd, bruges til konservering af biologiske prøver og til desinfektion. I figur 1 ses nogle eksempler på aldehyder.

Figur 1:


Eksempler på aldehyder

Back to Top