Ketoner er resultatet af oxidation af en sekundær alkohol og har den generelle formel:

Hvor R og R kan være ens, eller forskellige carbonhydrider. Ketoner har, ligesom aldehyder, lavere kogepunkter end de tilsvarende alkoholer og carboxylsyrer. Ketoner er pH neutrale, og er dermed hverken syrer eller baser. De kan indgå i reduktionsreaktioner, hvorved de omdannes til sekundære alkoholer.

Den funktionelle gruppe, keton, indgår i strukturen på mange komplekse medicinske forbindelser, som for eksempel steroider og vitaminer. Simple ketoner, med undtagelse af acetone, bruges sjældent. Acetone anvendes som opløsningsmiddel og rensemiddel i for eksempel neglelakfjerner. Strukturen af acetone ses i figur 1.

Figur 1:


Eksempel på en keton

Back to Top