Estere, er som tidligere nævnt, dannet fra reaktionen mellem en carboxylsyre og en alkohol og har den generelle formel R-COO-R, hvor R og R kan være den samme eller forskellige carbonhydrider.


Esteres egenskaber

De simpleste estere er væsker og har vellugtende dufte. Et eksempel er ethylacetat,

CH3-CH2-OOC-CH3, der dufter af ananas. Estere kan ikke danne hydrogenbindinger hinanden imellem. Som følge heraf, er deres kogepunkter omkring det samme som alkaner med samme molekylevægt. Estere kan danne hydrogenbindinger med vand. Derfor, er estere der indeholder mindre end fem kulstofatomer, vandopløselige.


Esteres kemiske reaktioner

Estere er pH neutrale og kan deltage i to vigtige kemiske reaktioner, hydrolyse og reduktion. Hydrolyse er opsplitning af esteren ved iblanding af vand. Herved dannes der en carboxylsyre og en alkohol, som vist i figur 1.

Figur 1:


Eksempel på hydrolyse af en ester

Efter hydrolysen, kan syreproduktet indgå i en reduktionsreaktion og danner dermed en anden alkohol, som tidligere beskrevet under carboxylsyrer.


Esteres anvendelse

Den funktionelle gruppe, estere, findes i mange komplekse molekyler i blandt andet farmakologien. Figur 2 viser et par eksempler på sådanne molekyler.

Figur 2:


Eksempler på nogle estere brugt i farmakologien

Back to Top