Amider dannes fra reaktion mellem en carboxylsyre og en amin eller ammoniak. Den har nedenstående generelle formel hvor R og R kan være den samme eller forskellige carbonhydrider.


Amiders egenskaber

På grund af hydrogenatomet, fastgjort til nitrogenatomet, kan amider danne hydrogenbindinger hinanden imellem. De har højere smelte- og kogepunkter end de tilsvarende alkaner. Da de kan danne hydrogenbindinger med vand, er amider indeholdende op til fem kulstofatomer, opløselige i vand.


Amiders kemiske reaktioner

Amider er pH neutrale og kan indgå i hydrolysereaktioner. For amiders vedkommende, er hydrolyse opsplitning af forbindelsen ved iblanding af vand. Denne reaktion danner en carboxylsyre og en amin, som vist i figur 1.

Figur 1:


Eksempel på en amids hydrolysereaktion til dannelse af en carboxylsyre og en amin


Amiders anvendelse

Amider indgår for eksempel i mange medicinske forbindelser. I figur 2 er vist nogle eksempler på nogle medicinske forbindelser der indeholder den funktionelle gruppe amider.

Figur 2:

Back to Top