Halogenerede carbonhydrider

Halogenerede carbonhydrider er forbindelser med den generelle formel R-X hvor R er en hvilken som helst carbonhydridgruppe og X er en halogen (Cl, Br, F eller I). Den mest markante egenskab ved halogenerede carbonhydrider er, at som antallet af halogener i forbindelsen stiger, falder forbindelsens antændelighed. Denne egenskab er blevet brugt til at danne ikke-brændbare estere, til brug som generelle bedøvelsesmidler. Et eksempel på en sådan kan ses i figur 1.

Figur 1:


Eksempel på en ikke-brændbar ester

 

Back to Top