Stoffers karakteristik

Udtrykket tilstandsformer refererer til de fysiske former, som stoffer findes i: faste, flydende og gas, se figur 1. Fastestoffer er karakteriseret ved at have både en bestemt form og et bestemt volumen. I fast form, er de kræfter, der holder molekylerne eller atomerne sammen, stærke. Derfor kræver faste stoffer ikke støtte udefra for at bevare sin form.

Flydende stoffer har en bestemt mængde, men ubestemt form og er lidt komprimérbare. Væsker tager form efter den beholder de opbevares i. De kræfter, der holder et flydende stofs molekyler eller atomer sammen, er svagere end i de stoffer på fast form.

Gasser er let komprimérbare og i stand til uendelig ekspansion. De har en ubestemt form og en ubestemt volumen. Af de tre tilstandsformer, har gasser de svageste kræfter der holder deres molekyler eller atomer sammen.

De forskellige tilstandsformer har dog en ting til fælles; de kan alle nedbrydes i grundlæggende enheder, kaldet atomer.

Figur 1:


Gengivelse af de tre omtalte tilstandsformer

Back to Top