Det Periodiske System

Henover mange års kemiske undersøgelser, har videnskabsfolk opdaget en bemærkelsesværdig funktion ved grundstofferne. Hvis grundstofferne placeres ordnet efter deres atomnummer, bliver de kemiske egenskaber ved grundstofferne i nogen grad gentaget regelmæssigt. Til en mindre grad, bliver de fysiske egenskaber også gentaget periodisk. Denne periodiske repetition kan ses i tabel 5.1. Sammenlign egenskaberne for lithium (Li), natrium (Na) og kalium (K) og også egenskaberne for beryllium (Be), magnesium (Mg) og calcium (Ca). I listen over grundstoffer vist i tabel 1 er egenskaberne gentaget efter hvert ottende grundstof.

Tabel 1:

En tabel hvor grundstoffer med ens kemiske egenskaber er grupperet sammen, kaldes Det Periodiske System. En af de hyppigste versioner er vist i figur 1 herunder. I denne tabel, er grundstofferne arrangeret efter stigende atomnummer i på hinanden følgende kolonner. Hver horisontale række kaldes en periode. Bemærk! At nogle perioder er længere end andre. Grundstoffer med ens lignende kemiske egenskaber fremstår i den vertikale kolonne og kaldes grupper. Hver gruppe er angivet med et romertal og et stort bogstav, undtaget den yderste kolonne til højre, Gruppe 0 (ædelgasserne). I bunden af Det Periodiske System er der to lange rækker af grundstoffer navngivet som lantanider og actinider. De er adskilt fra resten af Det Periodiske System hovedsageligt for at undgå at det bliver for bredt. Grundstofferne i disse to separate serier, viser lignende kemiske egenskaber.

Tallet lige under hvert grundstof er dets atomnummer og tallet over hvert grundstof, er dets atomvægt. I flere tilfælde er atomvægten i parentes. Dette indikerer at disse grundstoffer ikke har nogle stabile isotoper; dvs. de er radioaktive. Værdien i parentes angiver atomvægten af den længst stabile kendte isotop; også indikeret ved den isotop der har længste halveringstid.

Figur 1:

Back to Top