Grundlæggende kemiske love

Som tidligere nævnt, er alt stof sammensat af atomer, der er i stand til at forene sig og danne kemiske forbindelser. De forskellige former for stof kan opsummeres, set fra et kemisk synspunkt, som følger:

  1. Molekyler er grupper eller klynger af atomer holdt sammen af kemiske bindinger. Der er to generelle typer af molekyler.

a. Molekyler af et grundstof – To eller flere enkelt atomer af det samme grundstof, kan i særlige tilfælde blive fæstnet til hinanden med en kemisk binding og danne et molekyle. Eksempler på dette er hydrogen (H2), oxygen (O2) og brom (Br2). De fleste gasformige grundstoffer eksistere som molekyler af to eller flere atomer.

b. Molekyler af en kemisk forbindelse – En kemisk forbindelse består af mindst to forskellige grundstoffers atomer. Molekyler er de ultimative partikler af kemiske forbindelser. Eksempler på kemiske forbindelser er hydrogenchlorid (HCl), vand (H2O), metan (CH4) og ammoniak (NH3).

2. Grundstoffer er stoffer der ikke kan nedbrydes yderligere ved brug af normal kemisk ændring og de kan ikke fremstilles ved kemisk binding.

3. Kemiske forbindelser er stoffer der indeholder mindst to forskellige grundstoffer og som har egenskaber der er forskellige fra de individuelle grundstoffer som forbindelsen består af. Kompositionen af en specifik kemisk forbindelse er altid definitiv.

4. Blandinger består af to eller flere kemiske forbindelser der er blandet og har ingen konstant procentvis sammensætning. Hver bestanddel af blandingen bibeholder sine oprindelige egenskaber.

Back to Top