Laboratoriematematik

Herunder, kan du se indholdet i denne guide til Laboratoriematematik. I nedenstående liste, er de forskellige områder inddelt i afsnit. Under hvert afsnit, angiver en “→ ” et underafsnit i det pågældende afsnit. Dette er for at gøre det nemt, hurtigt at finde netop det afsnit der indeholder den information som man leder efter. Nogle afsnit vil indeholde flere underafsnit, andre kun et.

Afrunding og signifikans

Afrunding og signifikansen af tal
→ Afrunding og signifikansen af tal
Simpel afrunding
→ Simpel afrunding
→ Afrunding af hele tal
→ Afrunding af decimaltal
→ Afrunding af “5”
Signifikante cifre
→ Hvad signifikante cifre er
→ Signifikante cifre og præcision
→ Signifikansen af nuller
→ Efterstillet nul
→ Foranstillet nul
→ Indlejret nul
Signifikante cifre i resultater af beregninger
→ Signifikante cifre i resultater af beregninger
→ Multiplikation og division
→ Addition og subtraktion
→ Kombinerede operationer
→ Undtagelse ved gentagne målinger
Signifikante cifre i eksponentielle udtryk og logaritmer
→ Signifikante cifre i eksponentielle udtryk og logaritmer
Absolut og relativ usikkerhed
→ Absolut og relativ usikkerhed
Afrundingsfejl
→ Afrundingsfejl
Ciffersignifikans i perspektiv
→ Ciffersignifikans i perspektiv

Målesystemer

Det gængse amerikanske enhedssystem
→ Det gængse amerikanske enhedssystem
Det metriske system
→ Det metriske system
→ Præfikser og hvordan de tolkes
→ Konvertering mellem enhederne
Internationalt system for enheder (SI-systemet)
→ Internationalt system for enheder (SI-systemet)
Ækvivalenter mellem systemer
→ Ækvivalenter mellem systemer
Mol
Mol
Dimensionsanalyse
→ Dimensionsanalyse
Forholdsmetoden
→ Forholdsmetoden
Temperaturskalaer
→ Temperaturskalaer

Opløsninger og koncentrationer

Opløsninger og koncentrationer
→ Opløsninger og koncentrationer
Udtryk for koncentrationen
→ Udtryk for koncentrationen
→ Procent
→ Parts per “notation”
→ Molaritet
→ Molalitet
→ Normalitet
Massefylde
→ Massefylde
pH skalaen
→ pH skalaen
Konvertering mellem enheder
→ Konvertering mellem enheder

Fortyndinger

Fortyndinger
→ Fortyndinger
Simple fortyndinger
→ Simple fortyndinger
Fortyndingsrækker
→ Fortyndingsrækker

Proportionalitet, grafer og forandringsrater

Proportionalitet, grafer og forandringsrater
→ Proportionalitet, grafer og forandringsrater
Proportionalitet
→ Proportionalitet
Lige linjer
→ Lige linjer
→ Hældningen som forandringsraten
Standardkurver
→ Standardkurver
→ Tegn standardkurven
Ikke-lineære grafer
→ Ikke-lineære grafer

Statistik

Statistik
→ Statistik
Centrale tendenser
→ Centrale tendenser
→ Median
→ Gennemsnit
→ Typetallet
→ Hvordan afvigende værdier påvirker den centrale tendens
Spredning
→ Spredning
→ Standardafvigelse
→ Varians
→ Variationskorfficient
Normalfordeling
→ Normalfordeling
Regression
→ Regression
→ Lineær regression
→ Forbehold
→ Ikke-lineær regression
→ Datavægtning
Bedømmelse af “goodness-of-fit”
→ Bedømmelse af “goodness-of-fit”
→ Visuel inspektion
→ Standardafvigelse på estimat
→ Standardafvigelsen for hældningen
→ Konfidensintervaller
Korrelation
→ Korrelation
→ Forbehold
Determinantkoefficient
→ Determinantkoefficient
Signifikanstest
→ Signifikanstest
→ F-testen
→ Students t-test
→ Den parrede t-test
→ Chi i anden (χ2) test
→ Forbehold

Kemi

Analytisk spektroskopi
→ Analytisk spektroskopi
Enzymkinematik
→ Ensymkinematik
→ Reaktionshastigheder
→ Analysemetoder
→ Reaktionsfaser
→ Fysiologisk signigikans af KM
→ Signifikans af KM i det kliniske laboratorie
→ Lineær transformation
→ Lineweaver-Burk afbildningen
pH buffere
→ pH buffere
→ Syre dissociationskonstanten
→ Hvordan et buffersystem fungerer
→ Henderson-Hasselbalch ligningen
→ Fysiologiske syre-base beregninger
→ Fysiologisk buffering
→ CO2 som opløst gas

Back to Top