Afrunding og signifikansen af tal

Tal, er enten nøjagtige eller unøjagtige. Nøjagtige tal, er dem der følger af at tælle ting, mens unøjagtige tal kommer af at måle ting. Selv om vi nogle gange afrunder nøjagtige tal, som for eksempel befolkningstallet i en by til nærmeste 1.000, har vi altid unøjagtige tal på grund af den usikkerhed der ligger til at foretage målinger. Afrunding af et tal, er en simpel matematisk praksis, der bør foretages automatisk, af alle der arbejder i et laboratorium. Selv om alle, tilnærmer tal i hverdagen, kræver behovet for præcision og konsistens i tekniske rammer, et bestemt regelsæt for afrunding. Man skal dog huske på, at afrunding drejer sig om at holde et tal i overensstemmelse med niveauet for vores sikkerhed for tallet.

Back to Top