Absolut og relativ usikkerhed

Der er strengere måder at kvantificere usikkerheden på, end ved at være afhængig af antallet af signifikante cifre. Forskere udtrykker normalt målinger som ”x ± y”, hvor x er værdien af målingen og y er usikkerheden. Volumen i figur 1 herunder, kunne rapporteres som ”31,72 ± 0,02 mL

Figur 1:

Antag, at du vejer et stof og det giver en masse på ”4,38 g”; vægten deklarerer em usikkerhed på ±0,05 g Du registrerer derfor massen som ”4,38 g ± 0,05 g”, hvilket indebærer at den sande masse ligger mellem 4,33 og 4,43 gram. De ”0,05 g” er den absolutte sikkerhed og repræsenterer blot den rå mængde usikkerhed i målingen.

Betydningen af denne usikkerhed, er imidlertid fanget i den relative usikkerhed, som er en fraktion af måleværdien repræsenteret af den absolutte usikkerhed:

Med andre ord, fortæller det os hvor stor usikkerheden er i forhold til målingen. Den relative usikkerhed, er normalt udtrykt som en procentdel. I vores eksempel, er den relative usikkerhed:

Hvis nogen rapporterede målingen ”22 mg” til dig, har du ingen indikation af usikkerheden, bortset fra antallet af signifikante cifre. Fordi målingen blev afrundet til nærmeste hele tal, ligger den sande værdi formentlig mellem 21,5 og 22,5, hvilket gør usikkerheden til ”±0,5 g”. Derfor er den implicitte relative usikkerhed 0,5 mg af 22:

Derfor kan resultatet af en beregning, der involverer denne værdi (22 mg), ikke have en implicit relativ usikkerhed mindre end 2,3%.

Back to Top