Ciffersignifikans i perspektiv

Illusorisk præcision er noget vi ønsker at undgå. Reglerne for ciffer signifikans, blev udviklet for at undgå misforståelser om omfanget af usikkerheden i de målinger vi deler med hinanden. De holder os fra at antyde mere præcision i vores målinger, end der findes i de genstande med hvilke vi foretager disse målinger. Alligevel tilnærmer reglerne kun usikkerheden i vores målinger og nogen gange er en tilnærmelse uacceptabel. Her følger tre eksempler på problemer, der illustrerer hvorfor ”reglerne for signifikans” tidligere i dette kapitel, blevet beskrevet som ”retningslinjer”. I hvert eksempel, skal vi tjekke reglerne op mod en solid argumentation, for at finde en troværdig løsning.


Back to Top