Det metriske system

I modsætning til det amerikanske system, har det metriske system kun en grundlæggende enhed for længde, en for volumen og en for vægt.


Præfikser og hvordan de tolkes

Det metriske system, udnytter bekvemmeligheden ved tallet ”10”. Som tabel 2.1 viser, lægger vi et præfiks til den grundlæggende måleenhed, for at skabe et decimalmultiplum eller submultiplum. Formålet med præfikser er, at reducere antallet af nuller i værdien; det er meget lettere at skrive ”µg” end det er at skrive ”0,000001 g” eller ”1 • 10-6 g”.

Lad os se på nogle eksempler, begyndende med den grundlæggende enhed ”gram”, der drejer sig om vægten af en typisk papirclips. Hvis vi har en genstand, der vejer 1.000 g, kan vi rapportere vægten sådan, eller vi kan kalde det ”1 kilogram” (1 kg). Som tabel 2.1 viser, er 1 kg det samme som 1.000 af den grundlæggende enhed, gram:

Hvis vi har et objekt, der vejer 0,001 g, kan vi rapportere vægten som sådan, eller vi kan kalde det ”1 milligram” (1 mg). Som tabel 1 viser, er 1 mg det samme som 1/1000 gram, eller en tusinde del af den grundlæggende enhed, gram:

Tabel 1 – Metriske præfikser og de aritmetiske forhold de angiver

Ligeledes, er en mikroliter (µL) en milliontedel af en liter:

En kilometer (km) er 1.000 meter:


Konvertering mellem enhederne

Det er ofte nødvendigt at konvertere en enhed til en anden, hvad enten det er inden for et system eller mellem systemer. Husk altid på, at når vi konverterer en større enhed, dividerer vi; vi ganger ikke. Omvendt gælder det, at når vi konverterer en mindre enhed, ganger vi; vi dividerer ikke. Dette gælder i alle enhedsomregninger, uanset systemet. For eksempel hvis vi konverterer ”minutter” til ”timer”, går værdien ned, ikke op:

I det metriske system, er der flere lige effektive måder at tænke en konvertering igennem, der involverer præfikser. Vi viser to tilgange nu og to mere senere under afsnittene “Dimensionsanalyse” og “Forholdsmetoden”.

Lad os se på et sidste eksempel, der har andre tal ed ”0” og ”1”, nemlig konverteringen af 0,382 mg til ”µm”.

Ved brug af tilgang 1:

Trin 1:

Trin 2:

Ved brug af tilgang 2:

Trin 1:

Trin 2:

Back to Top