Internationalt system for enheder (SI-systemet)

Det internationale system for enheder, forkortet ”SI” af det franske Système International d’Unités, er en moderne udgave af det metriske system. Det blev etableret i 1960 og siden er SI blevet det mest udbredte system til måling i verden, selv om USA (og til dels England) stadig anvender deres egne sædvanlige imperiale enheder sideløbende.

Der er syv grundlæggende enheder for måling i SI-systemet

Nogle ikke-SI enheder er accepteret i brugen inden for SI-systemet. I det kliniske laboratorium, er den vigtigste af disse enheder ”liter”. Desuden er det acceptabelt, at anvende metriske præfikser sammen med SI-enhederne, selv om der er en undtagelse. Fordi den grundlæggende enhed ”kilogram”, allerede har en multiplikationspræfiks, kan vi ikke hæfte et andet præfiks til den. For eksempel, kan vi ikke skrive et ”mikrokilogram” (µkg). I stedet lægger vi et præfiks til enheden ”gram” (i dette tilfælde ville det så være ”milli”).

Back to Top