En mol, som vi symboliserer som ”mol”, er den mængde stof, der består af så mange enheder (milekyler, ioner, partikler og så videre), som der er atomer i nøjagtig 12 gram af grundstoffet 12C (kulstof-12). Selvom denne definition er bare en smule kompliceret, så er antallet af atomer i 12 g 12C:

Vi kalder dette tal for Avogadro’s konstant[1]. Med andre ord, består 12 gram 12C af 602.217.700.000.000.000.000.000 atomer. En klassisk illustration af dette uhyrlige store tal, er ved se på en mand der har en Avogadro’s konstant kroner. Hvis han brugte en milliard kroner hvert sekund i 75 år, ville mere end 99,99% af formuen stadig være til rådighed.

Ligesom præfikser til de grundlæggende måleenheder, forenkler udtrykket ”mol” mængden, ved at slette nuller. Det er trods alt meget lettere at snakke om flybonuspoint i ”kilometer”, end det er at snakke om flybonuspoint i ”meter”. For at slette endnu flere nuller, kan vi foranstille de samme metriske præfikser til ”mol”. For eksempel:

Såfremt massen af to atomer er forskellig, så vejer en mol af et stof, mere end det andet. Derfor vejer en mol 12C atomer 12,0 gram og en mol Fe (jern) atomer vejer 55,8 gram.

Molekylevægten af et stof, er summen af alle de atomvægte der indgår i molekylet. For eksempel er molekylevægten af vand (H2O) 18,0 g:

Derfor vejer en mol vandmolekyler 18,0 gram. Ligeledes vejer en mol glucose (C6H12O6) 180 gram:

Den molære masse af et stof, er numerisk lig med atomvægten og er defineret som massen af en mol af stoffet. Tabel 1 lister flere udvalgte grundstoffer og deres gennemsnitlige atomare vægt for grundstoffet.

Tabel 1 – Udvalgte grundstoffer og deres atomvægt

[1] Værdien 6,023 anvendes også i vid udtrækning som signifikant, Fordi forskellen mellem 6,023 og 6,022 kun er 0,22%, bruge denne bog begge dele

Back to Top