Forholdsmetoden

Forholdsmetoden, er en anden måde at konvertere mellem enheder på. For eksempel, hvis vi ønsker at konvertere ”13 yards” til ”feet”, kan vi opsætte en forholdsligning og gange over kors:

Ved længere konverteringer, kan sekvensen af forholdsberegningerne erstatte dimensionalanalysen. Se for eksempel det tidligere eksempel under “Dimensionsanalyse”, hvor ”0,6 mg” glucose, skal konverteres til ”mikromol”. Rækkefølgen hvori vi konverterer enhederne er:

Det er den samme rækkefølge, som vi konverterede dem ved hjælp af dimensionsanalysen.

Back to Top