Temperaturskalaer

Der er tre temperaturskalaer, med hver sin historie og nytte. På Fahrenheit skalaen, er frysepunktet for vand (ved havets overflade) 32 grader (ºF) og kogepunktet er 212 ºF, hvilket adskiller disse to punkter 180 ºF fra hinanden. På Celsius skalaen, fryser vand derimod ved 0 ºC og koger ved 100 ºC og det giver et interval på 100 ºC mellem de to punkter.

Fordi 180 ºF dækker det samme område som 100 ºC, betyder at hver Celsiusgrad er lig med 1,8 Fahrenheitgrad:

Der er to formler for konvertering mellem Fahrenheit og Celcius temperaturer:

Den tredje temperaturskala, bærer navnet af dens udvikler, Lord Kelvin. På Kelvinskalaen, varer nul-graderspunktet til det teoretiske fravær af al varmeenergi, ”det absolutte nulpunkt”. En temperatur på Kelvinskalen er repræsenteret ved ”K” uden et grads symbol.

Hver grad på Kelvinskalaen er en ”kelvin” (med små bogstaver). Hver grad på Kelvinskalaen, er det samme som en grad på Celsiusskalaen. Derfor har det to skalaer et meget enkelt forhold til hinanden og formlen for at konvertere mellem dem er:

 

Back to Top