Massefylde (eller vægtfylde), er forholdet mellem densiteten af en opløsning og densiteten af vand ved 4 ºC (1 g/mL). Et stof med en værdi større end 1 er tungere end vand og et stof med en værdi mindre end en er lettere end vand. Fordi massefylden er et forhold mellem to densiteter, udligner enhederne hinanden så kun størrelsesordenen bliver tilbage.

Massefylde er nyttig til at fortynde koncentrerede kommercielle syrer i laboratoriet. Måling af vægten på en væske, er besværlig og når denne væske er en koncentreret syre også farlig. Måling af dens volumen er dog markant lettere, selvom forholdsregler fortsat er nødvendige.

Antag for eksempel, at du har en flaske koncentreret vandig opløsning af HCl. Etiketten fastslår massefylden til at være 1,18 og renheden til 36%. Hvad disse værdier betyder erm at 1 mL af væsken vejer 1,18 g og at 36% af denne vægt er HCl (resten er vand). Hvis din opgave er at fortynde denne syre til en koncentration på 1 N i et endeligt volumen på 100 mL, skal den endelige opløsning have 1 ækvivalentvægt af HCl i hver liter.

For at gøre dette, skal du først bestemme den tilsvarende vægt HCl i 100 mL af den fortyndede syre. Fordi HCl indeholder en hydrogenion, er ækvivalentvægten det samme som molekylevægten altså 36,5 g. Derfor:

Hvad dette betyder er, at den fortyndede syre har 3,65 g HCl i et endeligt volumen på 100 mL. Nu skal du så beregne mængden af den koncentrerede vandige opløsning af HCl, der indeholder 3,65 g – volumen som du efterfølgende vil fortynde til den endelige volumen på 100 mL. Du ved at 36% af vægten af den koncentrerede vandige syre er HCl, derfor:

Dette betyder, at hver mL af den koncentrerede vandige syre, indeholder 0,425 g HCl. Nu kan du beregne den nødvendige mængde, der skal fortyndes til 100 mL:

Du skal derfor pipettere 8,6 mL (langsomt og i stinkskab) af den koncentrerede vandige HCl i vand og derefter tilsætte nok vand, så det samlede volumen bliver 100 mL. Resultatet er en opløsning af 1 N HCl.

Back to Top