Fortyndinger

I det kliniske laboratorium, er vi ofte nødt til at foretage fortyndinger. I klinisk kemi, foretager vi typisk fortyndinger, når koncentrationen af en given analyt er højere end den øvre grænse for den metode vi anvender og når vi fremstiller fortyndinger til fremstilling af en standardkurve. Kvaliteten af analyseresultaterne, afhænger af hvor godt laboratoriemedarbejderen pipetterer opløsningerne og hvor grundigt beregningerne udføres. I mikrobiologi, fremstiller vi fortyndinger for at forberede flydende kulturer til pladespredning, mens man i serologi har brug for fortyndinger til bestemmelse af antistoftitere.

Back to Top