Proportionalitet, grafer og forandringsrater

I praksis, er en graf en visuel gengivelse af data. Dens formål er at forenkle fortolkning af resultaterne, ved nemt at se hvordan en variabel ændres ved en anden variabel. Med andre ord, afbilder en graf forholdet mellem to eller flere variable. Det var den franske filosof og matematiker René Descartes (1596-1650), der udviklede det graftegningssystem vi rutinemæssigt anvender, et system der forener algebra og geometri, ved at repræsentere tal som punkter på en graf og ligninger som geometriske figurer. Til hans ære, kalder vi det derfor for det kartesianske koordinatsystem.

Back to Top