Ikke-lineære grafer

I det kliniske laboratorium, beskriver data undertiden kurver i stadet for linjer. For ikke-lineære grafer, er den afhængige variabel ikke proportional med den uafhængige variabel og deres ligninger passer derfor ikke til formlen for en lige linje, der er . Figur 1 viser tre eksempler. Selvom det ofte er vanskeligt (og nogle gange umuligt) at finde ligningerne for sådanne grafer uden brug af en computer, kan vi anvende den samme proces med interpolation, som vi anvender ved lige linjer. Alligevel, er det generelt lettere at bruge lige linjer som standardkurver.

Figur 1:


Tre eksempler på ikke-lineære grafer (pink kurver) og deres generelle ligninger,
hvor y ikke er proportional med x. Interpolation er dog stadig mulig (grønne linjer).

Strategien til at finde ligningerne for ikke-lineære data, behandles i et senere afsnit. På dette tidspunkt er det tilstrækkeligt at sige, at computere er meget effektive til at udføre denne opgave på vores vegne.

Back to Top