I disse afsnit, repræsenteres de statistikker, der er vigtige i et klinisk laboratorie. Herunder er en liste over årsager til, at en medarbejder på et klinisk laboratorie, bør udvikle en praktisk forståelse af statistik.

  • At træffe rationelle beslutninger om, hvorvidt laboratorieinstrumenter og reagenser fungerer korrekt, således at testresultaterne kan rapporteres
  • At kunne håndtere mange former for kvalitetskontrol i laboratoriet
  • At forstå oplysningerne i trykte materialer fra producenter af testmetoder og laboratorieinstrumenter
  • At sammenligne en ny metode eller nyt instrument i laboratoriet, med dem der er i brug i dag
  • At følge den argumentation, der er fremlagt i videnskabelige afhandlinger, videnskabelige foredrag og efteruddannelse

Implicit til alle disse grunde, er to begreber tæt knyttet til kvalitetskontrol i laboratoriet: nøjagtighed, der er graden af rigtighed af et laboratorietestresultat og præcision, der er graden af reproducerbarheden i gentagne målinger. Med andre ord, refererer nøjagtighed til, hvor tæt et laboratorietestresultat ligger på den sande værdi, mens præcision refererer til, hvor tæt klynger af flere gentagne testresultater ligger på hinanden, uanset om de repræsenterer den sande værdi eller ej. Man kan altså sige, at nøjagtigheden afslører kvaliteten af et resultat og præcisionen afslører kvaliteten af målingen bag dette resultat. Det kliniske laboratorium søger både nøjagtighed og præcision, altså hvor målingerne alle er tæt på og stramt grupperet omkring den sande værdi.

Back to Top