Syre-Base Indikatorer

Mængderne oplyst i ”Forberedelse” kolonnen, bør kun betragtes som værende gode estimater. Når man vurderer hvilken mængde der er bedst at anvende, skal man tage hensyn til personerne der skal udføre eksperimentet, muligheden for at bestemme titreringsfejl ved en bestemt farveændring, og det eksperimentelle miljø.

Indikator pH ændring Farveskift Forberedelse
Methylviolet 0,0 – 1,6 gul til blå 0,01- 0,05 % i vand
Crystalviolet 0,0 – 1,8 gul til blå 0,02% i vand
Ethylviolet 0,0 – 2,4 gul til blå 0,1 g i 50 ml of MeOH + 50 ml vand
Malachitgrøn 0,2 – 1,8 gul til blågrøn vand
Methylgrøn 0,2 – 1,8 gul til blå 0,1% i vand
2-(p-dimethylaminophenylazo)pyridin 0,2 – 1,8, 4,4 – 5,6 gul til blå, rød til gul 0,1 % i ETOH
o – Cresolsulfonephthalein (Cresolrød) 0,4 – 1,8, 7,0 – 8,8 gul til rød, gul til rød 0,1 g i 26,2 ml 0,01M NaOH + 223,8 ml vand
Quinaldinrød 1,0 – 2,2 farveløs til rød 1 % i ETOH
p-(p-dimethylaminophenylazo)-benzoesyre,
Na – salt (Paramethylrød)
1,0 – 3,0 rød til gul ETOH
m-(p-anilnophenylazo)benzensulfosyre,
Na – salt (Metanilgul)
1,2 – 2,4 rød til gul 0,01% i vand
4-Phenylazodiphenylamin 1,2 – 2,6 rød til gul 0,01 g i 1 ml 1M HCl + 50 ml ETOH + 49 ml vand
Thymolsulfonephthalein
(Thymolblå)
1,2 – 2,8, 8,0 – 9,6 rød til gul, gul til blå 0,1 g i 21,5 ml 0,01 M NaOH + 229,5 mL vand
m-Cresolsulfonephthalein
(Metacresolpurpur)
1,2 – 2,8, 7,4 – 9,0 rød til gul, gul til violet 0,1 g i 26,2 ml 0,01M NaOH + 223,8 ml vand
p-(p-anilinophenylazo)benzensulfonsyre,
Na – salt (Orange IV)
1,4 – 2,8 rød til gul 0,01 % i vand
4-o-Tolylazo-o-toluidin 1,4 – 2,8 orange til gul vand
Erythrosin, dinatriumsalt 2,2 – 3,6 orange til rød 0,1% i vand
Benzopurpurin 48 2,2 – 4,2 violet til rød 0, 1 170 i vand
N,N-dimethyl-p-(m-tolylazo)anilin 2,6 – 4,8 rød til gul 0,1% i vand
4,4′-Bix(2-amino-l-naphthylazo)2,2′-
stilbendisulfonsyre
3,0 – 4,0 violet til rød 0,1 g i 5,9 ml 0,05 M NaOH + 94,1 ml vand
Tetrabromphenolphthaleinethylester,
K – salt
3,0 – 4,2 gul til blå 0,1 % i ETOH
3′,3″,5′,5″-tetrabromophenolsulfonphthalein
(Bromphenolblå)
3,0 – 4,6 gul til blå 0,1 g i 14,9 ml 0,01M NaOH + 235,1 ml vand
2,4-Dinitrophenol 2,8 – 4,0 farveløs til gul saturated vand opløsning
N,N-Dimethyl-p-phenylazoanilin
(p-Dimethylaminoazobenzen)
2,8 – 4,4 rød til gul 0,1 g i 90 ml i ETOH + 10 ml vand
Congorød 3,0 – 5,0 blå til rød 0,1% i vand
Methylorange – Xylencyanolopløsning 3,2 – 4,2 violet til grøn Opløsning klar til brug
Methylorange 3,2 – 4,4 rød til gul 0,01 % i vand
Ethylorange 3, 4 – 4, 8′ rød til gul 0,05 – 0,2% i vand or vandig ETOH
4-(4-Dimethylamino-1-naphthylazo)-3-methoxybenzensulfonsyre 3,5 – 4,8 violet til gul 0,1% i 60% ETOH
3′,3″,5′,5″-Tetrabrom-m-cresol-sulfonphthalein
(Bromcresolgrøn)
3,8 – 5,4 gul til blå 0,1 g i 14,3 ml 0,01 M NaOH + 235,7 ml vand
Resazurin 3,8 – 6,4 orange til violet vand
4-Phenylazo-l-naphthylamin 4,0 – 5,6 rød til gul 0,1 % i ETOH
Ethylrød 4,0 – 5,8 farveløs til rød 0,1 g i 50 ml MEOH + 50 ml vand
2-(p-Dimethylaminophenylazo)-pyridin 0,2 – 1,8, 4,4 – 5,6 gul til rød, rød til gul 0,1 % i ETOH
4-(p-ethoxyphenylazo)-m-phenylen-diamin-monohydrochlorid 4,4 – 5,8 orange til gul 0,1% i vand
Lacmoid 4,4 – 6,2 rød til blå 0,2% i ETOH
Alizarinrød S 4,6 – 6,0 gul til rød 0,2 g i 100 mL of 1,5% HCl
Methylrød 4,8 – 6,0 rød til gul 0,02 g i 60 ml ETOH + 40 ml vand
Propylrød 4,8 – 6,6 rød til gul ETOH
5′,5″-Dibromo-o-cresolsulfone-phthalein
(Bromcresolpurpur)
5,2 – 6,8 rød til violet 0,1 g i 18,5 ml 0,01M NaOH + 231,5 ml vand
3′,3″-Dichlorophenolsulfonphthalein
(Chlorophenolrød)
5,2 – 6,8 gul til rød 0,1 g i 23,6 ml 0,01 M NaOH + 226,4 ml vand
p-Nitrophenol 5,4 – 6,6 farveløs til gul 0,1% i vand
Alizarin 5,6 – 7,2, 11,0 – 12,4 gul til rød, rød til violet 0,1 % i MEOH
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-l-naphthol-3,6-disulfonsyre,
di-Na salt
6,0 – 7,0 gul til blå 0,1% i vand
3′,3″-Dibromthymolsulfonphthalein
(Bromthymolblå)
6,0 – 7,6 gul til blå 0,1 gin 16 ml 0,01 M NaOH + 234 ml vand
6,8-Dinitro-2,4-(lH)quinazolindion

(m-Dinitrobenzoylenurea)

6,4 – 8,0 farveløs til gul 25 g i 115 ml M NaOH + 50 ml kogende vand 0,292g of NaCl i 100 ml vand
Brilliantgul 6,6 – 7,8 gul til orange 1 % i vand
Phenolsulfonphthalein
(Phenolrød)
6,6 – 8,0 gul til rød 0,1 gin 28,2 ml 0,01M NaOH + 221,8 ml vand
Neutralrød 6,8 – 8,0 rød til orange 0,01 g i 50 ml ETOH + 50 ml vand
m-Nitrophenol 6,8 – 8,6 farveløs til gul 0,3170 i vand
o-Cresolsulfoephthalein
(Cresolrød)
0,0 – 1,0, 7,0 – 8,8 rød til gul, gul til rød 0,1 g i 26,2 ml 0,01 M NaOH + 223,8 ml vand
Curcumin 7,4 – 8,6, 10,2 – 11,8 gul til rød ETOH
m-Cresolsulfonphthalein

(Metacresol Purple)

1,2 – 2,8, 7,4 – 9,0 rød til gul, gul til violet 0,1 g i 26,2 ml 0,01M NaOH + 223,8 ml vand
4,4′-Bis(4-amino-i-Daphthylazo) 2,2’stilbendisulfonsyre 8,0 – 9,0 blå til rød 0,1 gin 5,9 ml 0,05 M NaOH + 94,1 ml vand
Thymolsulfonphthalein
(Thymolblå)
1,2 – 2,8, 8,0 – 9,6 rød til gul 0,1 g i 21,5 ml 0,01 M NaOH + 228,5 ml vand
o-Cresolphthalein 8,2 – 9,8 farveløs til rød 0,04% i ETOH
p-Naphtholbenzen 8,2 – 10,0 orange til blå I % i dil, alkali
Phenolphthalein 8,2 – 10,0 farveløs til pink 0,05 g i 50 mL ETOH + 50 mL vand
Ethyl-bis(2,4-dimethylphenyl)acetat 8,4 – 9,6 farveløs til blå Mættet opløsning i 50% acetone
Thymolphthalein 9,4 – 10,6 farveløs til blå 0,04 g i 50 ml ETOH + 50 ml vand
5-(p-Nitrophenylazo)salicylsyre,
Na – salt (Alizaringul R)
10.1 – 12.0 gul til rød 0,01 % i vand
p-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzensulfonsyre,
Na – salt
11.4 – 12.6 gul til orange 0,1 % i vand
5,5′-Indigodisulfonsyre,
di-Na – salt
11.4 – 13.0 blå til gul vand
2,4,6 – Trinitrotoluen 11.5 – 13.0 farveløs til orange 0,1 – 0,5% i ETOH
1,3,5 – Trinitrobenzen 12.0 – 14.0 farveløs til orange 0,1 – 0,5% i ETOH
Claytongul 12.2 – 13.2 gul til orange 0,1% i vand

Back to Top