Opløsningsmidlers Egenskaber

Nedenstående tabel, er en oversigt over de mest almindelige opløsningsmidler og deres egenskaber.

Opløsningsmiddel Formel MW (g/mol) Kogepunkt
(°C)
Smeltepunkt
(°C)
Massefylde Opløselighed i vand
(g/100 mL)
Dielektrisk konstant Dipolmoment (debye) Flammepunkt
(°C)
Eddikesyre C2H4O2 60.05 118 16.7 1.049 Blandbar 6.15 1.74 39
Eddikesyreanhydrid C4H6O3 102.09 149.6 -73.1 1.082 Reagerer 21 2.8 49
acetone C3H6O 58.08 56.3 -94.3 0.788 Blandbar 20.7 2.69 -18
Acetonitril C2H3N 41.05 81.6 -46 0.786 Blandbar 37.5 3.92 6
Ammoniak NH3 17.03 -33.38 -77.7 0.725 Blandbar 26.7 1.47 brændbar gas
Anilin C6H7N 93.13 184.4 -6.3 1.022 3.6 6.89 1.76  
Benzen C6H6 78.11 80.1 5.5 0.879 0.18 2.28 0 -11
benzylalkohol C7H8O 108.14 205.2 -15.3 1.042 4 13.1 1.71 94
Brom Br2 159.81 59.5 -7.25 3.12 3.5 3.1 0 ikke brændbar
bromform CHBr3 252.73 149.6 8.3 2.89 0.3 4.39 0.99 ikke brændbar
1-butanol C4H10O 74.12 117.6 -89.5 0.81 6.3 17.8 1.66 35
2-butanol C4H10O 74.12 98 -115 0.808 15 15.8 1.8 26
2-butanon C4H8O 72.11 79.6 -86.3 0.805 25.6 18.5 2.78 -7
iso-butylalkohol C4H10O 74.12 107.7 -108 0.798 10 17.9 1.79 28
tert-butylalkohol C4H10O 74.12 82.2 25.5 0.786 Blandbar 12.5 1.66 11
Carbondisulfid CS2 76.14 46.26 -111.5 1.257 0.29 2.6 0 -30
Carbontetrachlorid CCl4 153.82 76.7 -22.4 1.594 0.08 2.24 0 ikke brændbar
Chlorobenzen C6H5Cl 112.56 131.7 -45.6 1.1066 0.05 2.71 1.69 29
Chloroform CHCl3 119.38 61.7 -63.7 1.498 0.795 4.81 1.04 ikke brændbar
Cyclohexan C6H12 84.16 80.7 6.6 0.779 <0.1 2.02 0 -20
Cyclohexanon C6H10O 98.15 155.7 -37.9 0.942 2.4 15 2.9 44
o-dichlorobenzen C6H4Cl2 147.01 180.5 -17 1.31 0 9.8 2.27 66
1,2-dichloroethan C2H4Cl2 98.96 83.5 -35.3 1.245 0.861 10.42 2.06 13
Dichloromethan CH2Cl2 84.93 39.8 -96.7 1.326 1.32 9.08 1.60 1.6
diethylether C4H10O 74.12 34.6 -116.3 0.713 7.5 4.34 1.15 -45
diethylenglycol C4H10O3 106.12 245 -10 1.118 10 31.7 2.31 143
Diethylglycoldimethylether C6H14O3 134.17 162 -68 0.943 Blandbar 7.23 1.97 67
di-isopropylether C6H14O 102.18 68.3 -85.4 0.724 0.2 3.8 1.3 -28
di-isopropylethylamin C8H19N 129.95 127 -50 0.742 Blandbar     10.5
Dimethoxyethan C4H10O2 90.12 85 -58 0.868 Blandbar 7.2 1.71 -6
Dimethylether C2H6O 46.07 -22 -138.5 N/A N/A N/A 1.30 -41
Dimethylformamid C3H7NO 73.09 153 -61 0.944 Blandbar 36.7 3.86 58
dimethylsulfat C2H6SO4 126.13 188 -31.8 1.332 Reagerer     83.3
Dimethylsulfoxid C2H6OS 78.13 189 18.4 1.092 Blandbar 47 3.96 95
Dioxan C4H8O2 88.11 101.1 11.8 1.033 Blandbar 2.21 2.06 12
ethanol C2H6O 46.07 78.5 -114.1 0.789 Blandbar 24.6 1.66 13
Ethylacetat C4H8O2 88.11 77 -83.6 0.895 8.7 6 1.78 -4
Ethylenglycol C2H6O2 62.07 195 -13 1.115 Blandbar 37.7 2.36 111
Formamid CH3NO 45.04 210.5 2.55 1.134 Blandbar 111 3.37 154
Myresyre CH2O2 46.03 100.7 8.3 1.213 Blandbar 58.5 1.4 1.8
Glycerol C3H8O3 92.09 290 17.8 1.261 Blandbar 42.5 2.56 160
Heptan C7H16 100.2 98.4 -90.7 0.684 0.01 1.92 0 -4
Hexamethylphosphoramid C6H18N3OP 179.2 232.5 7.2 1.03 Blandbar 31.3 5.54 105
Tris(dimethylamino)phosphin C6H18N3P 163.2 150 -44 0.898 Blandbar     26
Hexan C6H14 86.18 69 -95 0.659 0.014 1.89 0.085 -22
Hydrazin N2H4 32.05 113.5 1.6 1.004 Blandbar 51.7 1.9 52
Hydrogenperoxid H2O2 34.01 150.2 -0.4 1.443 Blandbar 89 2.01 ikke brændbar
iodomethan CH3I 141.94 42.5 -66.5 2.28 1.4   1.6 -28
Methanol CH4O 32.04 64.6 -98 0.791 Blandbar 32.6 2.87 12
Methyl-tert-butylether C5H12O 88.15 55.2 -109 0.741 4.8 2.6 1.32 -28
Methylformamid C2H5NO 59.07 182 -4 0.999 Blandbar 182.4 3.8 111
N-Methyl-2-pyrrolidon C5H9NO 99.13 202 -24 1.033 10 32 4.1 91
Nitrobenzen C6H5NO2 123.11 210.8 5.8 1.199 0.19 34.8 4.3 87
Nitromethan CH3NO2 61.04 101.2 -29 1.382 9.5 35.9 3.56 35
Oxalylchlorid C2O2Cl2 126.93 63 -12 1.48 Reagerer     >100
Pentan C5H12 72.15 36.1 -129.7 0.626 0.04 1.84 0 -49
petroleumether 30-60 -40 0.656   -30
1-propanol C3H8O 88.15 97 -126 0.803 Blandbar 20.1 1.55 15
2-propanol C3H8O 88.15 82.4 -88.5 0.785 Blandbar 18.3 1.58 12
Pyridin C5H5N 79.1 115.2 -41.6 0.982 Blandbar 12.3 2.37 17
Tetrahydrofuran C4H8O 72.11 66 -108.4 0.886 30 7.6 1.75 -21
Thionylchlorid SOCl2 118.97 78.8 -105 1.64 Reagerer   1.4 ikke brændbar
Toluen C7H8 92.14 110.6 -93 0.867 0.05 2.38 0.375 4
Triethylamin C6H15N 101.19 88.9 -114.7 0.728 0.02 2.4 0.66 -11
Trifluoreddikesyre C2HO2F3 114.02 72.4 -15.4 1.48 Blandbar 42.1   -3
trimethylsilylchlorid C3H9SiCl 108.64 57 -58 0.856 Reagerer     -18
Vand H2O 18.02 100 0 0.998 Blandbar 78.54 1.84 ikke brændbar
Vand, tungt D2O 20.03 101.3 4 1.107 Blandbar ??   ikke brændbar
o-xylen C8H10 106.17 144 -25.2 0.897 Uopløselig 2.57 0.64 32
m-xylen C8H10 106.17 139.1 -47.8 0.868 Uopløselig 2.37   27
p-xylen C8H10 106.17 138.4 13.3 0.861 Uopløselig 2.27   27

Back to Top