Syredissociationskonstanter for Organiske forbindelser

Den følgende tabel, giver pKa og Ka værdierne for udvalgte svage syrer. Alle værdierne kommer fra Martell, A. E.; Smitg, R. M. Critical Stability Constants, volumen 1-4. Plenum Press: New York, 1976. Med mindre andet er angivet, er værdierne angivet ved 25 °C og nul ionisk styrke. Værdierne i kantede parenteser, anses for mindre pållidelige.

Svage syrer, arrangeres alfabetisk ved navnene på de neutrale forbindelser, hvorfra de stammer. I nogle tilfælde – som for eksempel eddikesyre – er forbindelsen den svage syre. I andre tilfælde – som for eksempel ammoniumionen – er den neutrale forbindelse den korresponderende base. Kemiske formler eller strukturformler, er vist for det fuldstændigt protonerede svage syre. På hinanden følgende syredissociationskonstanter, er vist for polyprotiske svage syrer; hvor der er tvetydighed, er den specifikke syreproton identificeret.

For at finde Kb værdien for en korresponderende svag base, så husk at:

Ka · Kb = Kw

for en korresponderende svag syre, HA, og dens korresponderende svage base, A

Forbindelse Korresponderende syre
pKa Ka
Eddikesyre CH3COOH 4.757 1.75×10–5
Adipinsyre 4.42 5.42 3.8×10–5 3.8×10–6
Alanin 2.348 (COOH) 9.867 (NH3) 4.49×10–3 1.36×10–10
Aminobenzen 4.601 2.51×10–5
4-aminobenzensulfonsyre 3.232 5.86×10–4
2-aminobenzoesyre 2.08 (COOH) 4.96 (NH3) 8.3×10–3 1.1×10–5
2-aminophenol (T = 20 oC) 4.78 (NH3) 9.97 (OH) 1.7×10–5 1.05×10–10
Ammonium NH4+ 9.244 5.70×10–10
Arginin 1.823 (COOH) 8.991 (NH3) [12.48] (NH2) 1.50×10–2 1.02×10–9 [3.3×10–13]
Arsensyre H3AsO4 2.24
6.96
11.50
5.8×10–3
1.1×10–7
3.2×10–12
Asparagin (μ = 0.1 M) 2.14 (COOH)
8.72 (NH3)
7.2×10–3
1.9×10–9
Asparaginsyre 1.990 (α-COOH)
3.900 (β-COOH)
10.002 (NH3)
1.02×10–2
1.26×10–4
9.95×10–11
Benzoesyre 4.202 6.28×10–5
Benzylamin 9.35 4.5×10–10
Borsyre (pKa2, pKa3:T = 20 oC) H3BO3 9.236
[12.74]
[13.80]
5.81×10–10
[1.82×10–13]
[1.58×10–14]
Kulsyre H2CO3 6.352
10.329
4.45×10–7
4.69×10–11
Catechol 9.40
12.8
4.0×10–10
1.6×10–13
Chloreddikesyre ClCH2COOH 2.865 1.36×10–3
Chromsyre (pKa1:T = 20 oC) H2CrO4 -0.2
6.51
1.6
3.1×10–7
Citronsyre 3.128 (COOH)
4.761 (COOH)
6.396 (COOH)
7.45×10–4
1.73×10–5
4.02×10–7
Cupferron (μ = 0.1 M) 4.16 6.9×10–5
Cystein [1.71] (COOH)
8.36 (SH)
10.77 (NH3)
[1.9×10–2]
4.4×10–9
1.7×10–11
Dichloreddikesyre Cl2CHCOOH 1.30 5.0×10–2
Duethylamin (CH3CH2)2NH2+ 10.933 1.17×10–11
Dimethylamin (CH3)2NH2+ 10.774 1.68×10–11
Dimethylglyoxim 10.66
12.0
2.2×10–11
1.×10–12
Ethylamin CH3CH2NH3+ 10.636 2.31×10–11
Ethylendiamin +H3NCH2CH2NH3+ 6.848
9.928
1.42×10–7
1.18×10–10
Ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) (μ = 0.1 M) 0.0 (COOH)
1.5 (COOH)
2.0 (COOH)
2.66 (COOH)
6.16 (NH)
10.24 (NH)
1.0
3.2×10–2
1.0×10–2
2.2×10–3
6.9×10–7
5.8×10–11
formic acidMyresyre HCOOH 3.745 1.80×10–4
Fumarsyre 3.053
4.494
8.85×10–4
3.21×10–5
Glutaminsyre 2.33 (α-COOH)
4.42 (λ-COOH)
9.95 (NH3)
5.9×10–3
3.8×10–5
1.12×10–10
Glutamin (μ = 0.1 M) 2.17 (COOH)
9.01 (NH3)
6.8×10–3
9.8×10–10
Glycin +H3NCH2COOH 2.350 (COOH)
9.778 (NH3)
4.47×10–3
1.67×10–10
Glycolsyre HOOCH2COOH 3.831 (COOH) 1.48×10–4
Histidin (μ = 0.1 M) 1.7 (COOH)
6.02 (NH)
9.08 (NH3)
2.×10–2
9.5×10–7
8.3×10–10
Hydrogencyanid HCN 9.21 6.2×10–10
Hydrogenfluorid HF 3.17 6.8×10–4
Hydrogenperoxid H2O2 11.65 2.2×10–12
Hydrogensulfid H2S 7.02
13.9
9.5×10–8
1.3×10–14
Hydrogenthiocyanat HSCN 0.9 1.3×10–1
8-hydroxyquinolin 4.91 (NH)
9.81 (OH)
1.2×10–5
1.6×10–10
Hydroxylamin HONH3+ 5.96 1.1×10–6
Hypobromsyre HOBr 8.63 2.3×10–9
Hypochlorsyre HOCl 7.53 3.0×10–8
Hypoiodsyre HOI 10.64 2.3×10–11
Iodsyre HIO3 0.77 1.7×10–1
Isoleucin 2.319 (COOH)
9.754 (NH3)
4.80×10–3
1.76×10–10
Leucin 2.329 (COOH)
9.747 (NH3)
4.69×10–3
1.79×10–10
Lysin (μ = 0.1 M) 2.04 (COOH)
9.08 (α-NH3)
10.69 (ε-NH3)
9.1×10–3
8.3×10–10
2.0×10–11
Maleinsyre 1.910
6.332
9.1×10–3
9.1×10–3
Æblesyre 3.459 (COOH)
5.097 (COOH)
9.1×10–3
9.1×10–3
Malonsyre HOOCCH2COOH 2.847
5.696
9.1×10–3
9.1×10–3
Methionin (μ = 0.1 M) 2.20 (COOH)
9.05 (NH3)
9.1×10–3
9.1×10–3
Methylamin CH3NH3+ 10.64 9.1×10–3
2-methylanalin 4.447 9.1×10–3
4-methylanaline 5.084 9.1×10–3
2-methylphenol 10.28 9.1×10–3
4-methylphenol 10.26 9.1×10–3
Nitrilotrieddikesyre (T = 20 oC) (pKa1: μ = 0.1 m) 1.1 (COOH)
1.650 (COOH)
2.940 (COOH)
10.334 (NH3)
9.1×10–3
9.1×10–3
9.1×10–3
9.1×10–3
2-nitrobenzoesyre 2.179 9.1×10–3
3-nitrobenzoesyre 3.449 9.1×10–3
4-nitrobenzoesyre 3.442 3.61×10–4
2-nitrophenol 7.21 6.2×10–8
3-nitrophenol 8.39 4.1×10–9
4-nitrophenol 7.15 7.1×10–8
Salpetersyrling HNO2 3.15 7.1×10–4
Oxalsyre H2C2O4 1.252
4.266
5.60×10–2
5.42×10–5
1,10-phenanthrolin 4.86 1.38×10–5
Phenol 9.98 1.05×10–10
Phenylalanin 2.20 (COOH)
9.31 (NH3)
6.3×10–3
4.9×10–10
Phosphorsyre H3PO4 2.148
7.199
12.35
7.11×10–3
6.32×10–8
4.5×10–13
phthalsyre 2.950
5.408
1.12×10–3
3.91×10–6
Piperidin 11.123 7.53×10–12
Prolin 1.952 (COOH)
10.640 (NH)
1.12×10–2
2.29×10–11
Propansyre CH3CH2COOH 4.874 1.34×10–5
Propylamin CH3CH2CH2NH3+ 10.566 2.72×10–11
Pyridin 5.229 5.90×10–6
Resorcinol 9.30
11.06
5.0×10–10
8.7×10–12
Salicylsyre 2.97 (COOH)
13.74 (OH)
1.1×10–3
1.8×10–14
Serin 2.187 (COOH)
9.209 (NH3)
6.50×10–3
6.18×10–10
Ravsyre 4.207
5.636
6.21×10–5
2.31×10–6
Svovlsyre H2SO4 strong
1.99

1.0×10–2
Svovlsyrling H2SO3 1.91
7.18
1.2×10–2
6.6×10–8
D-vinsyre 3.036 (COOH)
4.366 (COOH)
9.20×10–4
4.31×10–5
Threonin 2.088 (COOH)
9.100 (NH3)
8.17×10–3
7.94×10–10
Thiosvovlsyre H2S2O3 0.6
1.6
3.×10–1
3.×10–2
Trichloreddikesyre (μ = 0.1 M) Cl3CCOOH 0.66 2.2×10–1
Triethanolamin (HOCH2CH2)3NH+ 7.762 1.73×10–8
Triethylamin (CH3CH2)3NH+ 10.715 1.93×10–11
Trimethylamin (CH3)3NH+ 9.800 1.58×10–10
tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS or THAM) (HOCH2)3CNH3+ 8.075 8.41×10–9
Tryptophan (μ = 0.1 M) 2.35 (COOH)
9.33 (NH3)
4.5×10–3
4.7×10–10
Tyrosin (pKa1: μ = 0.1 M) 2.17 (COOH)
9.19 (NH3)
10.47 (OH)
6.8×10–3
6.5×10–10
3.4×10–11
Valin 2.286 (COOH)
9.718 (NH3)
5.18×10–3
1.91×10–10

Back to Top