Opløselighedskonstanter for Uorganiske Forbindelser ved 25 ºC

Selvom alle forbindelser har en karakteristisk opløselighed i vand ved en given temperatur, så er nogle familier af forbindelser mere opløselige end andre, og det er nyttigt at kende nogle generelle regler for opløselighed. Vi kalder et stof for uopløseligt, hvis dets opløselighed er mindre end 0,01 mol/L. Hvis dets opløselighed er større end 0,1 mol/L, kalder vi stoffet for opløseligt. Hvis stoffets opløselighed ligger mellem 0,01 og 0,1 mol/L, siger vi at stoffet er tungt opløseligt. De følgende opløselighedsregler kan anvendes, til at fastslå opløseligheden i vand, men det forbehold, at de ikke altid passer, og ej heller inkluderer enhver ion, i dens almindelige anvendelse. De er dog gode rettesnore at have i nærheden, skulle man få brug for dem:

  1. Alle natirum-, kalium-, og ammoniumsalte er opløselige
  2. Alle nitrater, acetater, og perchlorater er opløselige
  3. Alle sølv-, bly-, og kviksølv(I)salte er uopløselige
  4. Alle chlorider, bromider, og iodider er opløselige
  5. Alle carbonater, sulfider, oxider, og hydroxider er uopløselige
  6. Alle sulfater er opløselige, med undtagelse af strontiumsulfat og bariumsulfat

 

Navn på forbindelse
Forbindelsens formel
Ksp
Aluminumphosphat AlPO4 9.84 × 10−21
Bariumbromat Ba(BrO3)2 2.43 × 10−4
Bariumcarbonat BaCO3 2.58 × 10−9
Bariumchromat BaCrO4 1.17 × 10−10
Bariumfluorid BaF2 1.84 × 10−7
Bariumiodat Ba(IO3)2 4.01 × 10−9
Bariumnitrat Ba(NO3)2 4.64 × 10−3
Bariumsulfat BaSO4 1.08 × 10−10
Bariumsulfite BaSO3 5.0 × 10−10
Berylliumhydroxid Be(OH)2 6.92 × 10−22
Bismutharsenat BiAsO4 4.43 × 10−10
Bismuthiodid BiI3 7.71 × 10−19
Cadmiumcarbonat CdCO3 1.0 × 10−12
Cadmiumfluorid CdF2 6.44 × 10−3
Cadmiumhydroxid Cd(OH)2 7.2 × 10−15
Cadmiumiodat Cd(IO3)2 2.5 × 10−8
Cadmiumphosphat Cd3(PO4)2 2.53 × 10−33
Cadmiumsulfid CdS 8.0 × 10−27
Calciumcarbonat CaCO3 3.36 × 10−9
Calciumfluorid CaF2 3.45 × 10−11
Calciumhydroxid Ca(OH)2 5.02 × 10−6
Calciumiodat Ca(IO3)2 6.47 × 10−6
Calciumphosphat Ca3(PO4)2 2.07 × 10−33
Calciumsulfat CaSO4 4.93 × 10−5
Cesiumperchlorat CsClO4 3.95 × 10−3
Cesiumperiodat CsIO4 5.16 × 10−6
Cobalt(II)arsenat Co3(AsO4)2 6.80 × 10−29
Cobalt(II)hydroxid Co(OH)2 5.92 × 10−15
Cobalt(II)phosphat Co3(PO4)2 2.05 × 10−35
Kobber(I)bromid CuBr 6.27 × 10−9
Kobber(I)chlorid CuCl 1.72 × 10−7
Kobber(I)cyanide CuCN 3.47 × 10−20
Kobber(I)iodid CuI 1.27 × 10−12
Kobber(I)thiocyanat CuSCN 1.77 × 10−13
Kobber(II)arsenat Cu3(AsO4)2 7.95 × 10−36
Kobber(II)oxalat CuC2O4 4.43 × 10−10
Kobber(II)phosphat Cu3(PO4)2 1.40 × 10−37
Kobber(II)sulfid CuS 6.3 × 10−36
Europium(III)hydroxid Eu(OH)3 9.38 × 10−27
Gallium(III)hydroxid Ga(OH)3 7.28 × 10−36
Jern(II)carbonat FeCO3 3.13 × 10−11
Jern(II)fluorid FeF2 2.36 × 10−6
Jern(II)hydroxid Fe(OH)2 4.87 × 10−17
Jern(III)hydroxid Fe(OH)3 2.79 × 10−39
Jern(III)sulfid FeS 6.3 × 10−18
Lanthanumiodat La(IO3)3 7.50 × 10−12
Bly(II)bromid PbBr2 6.60 × 10−6
Bly(II)carbonat PbCO3 7.40 × 10−14
Bly(II)chlorid PbCl2 1.70 × 10−5
Bly(II)fluoride PbF2 3.3 × 10−8
Bly(II)hydroxid Pb(OH)2 1.43 × 10−20
Bly(II)iodat Pb(IO3)2 3.69 × 10−13
Bly(II)iodid PbI2 9.8 × 10−9
Bly(II)selenit PbSeO4 1.37 × 10−7
Bly(II)sulfat PbSO4 2.53 × 10−8
Bly(II)sulfid PbS 8.0 × 10−28
Lithiumcarbonat Li2CO3 8.15 × 10−4
Lithiumfluorid LiF 1.84 × 10−3
Lithiumphosphat Li3PO4 2.37 × 10−11
Magnesiumcarbonat MgCO3 6.82 × 10−6
Magnesiumfluorid MgF2 5.16 × 10−11
Magnesiumhydroxid Mg(OH)2 5.61 × 10−12
Magnesiumphosphat Mg3(PO4)2 1.04 × 10−24
Mangan(II)carbonat MnCO3 2.24 × 10−11
Mangan(II)iodat Mn(IO3)2 4.37 × 10−7
Kviksølv(I)bromid Hg2Br2 6.40 × 10−23
Kviksølv(I)carbonat Hg2CO3 3.6 × 10−17
Kviksølv(I)chlorid Hg2Cl2 1.43 × 10−18
Kviksølv(I)fluorid Hg2F2 3.10 × 10−6
Kviksølv(I)iodid Hg2I2 5.2 × 10−29
Kviksølv(I)oxalat Hg2C2O4 1.75 × 10−13
Kviksølv(I)sulfat Hg2SO4 6.5 × 10−7
Kviksølv(I)thiocyanat Hg2(SCN)2 3.2 × 10−20
Kviksølv(II)bromid HgBr2 6.2 × 10−20
Kviksølv(II)iodid HgI2 2.9 × 10−29
Kviksølv(II)sulfid (rød) HgS 4 × 10−53
Kviksølv(II)sulfid (sort) HgS 1.6 × 10−52
Neodymiumcarbonat Nd2(CO3)3 1.08 × 10−33
Nikkel(II)carbonat NiCO3 1.42 × 10−7
Nikkel(II)hydroxid Ni(OH)2 5.48 × 10−16
Nikkel(II)iodat Ni(IO3)2 4.71 × 10−5
Nikkel(II)phosphat Ni3(PO4)2 4.74 × 10−32
Palladium(II)thiocyanat Pd(SCN)2 4.39 × 10−23
Kaliumhexachlorplatinat K2PtCl6 7.48 × 10−6
Kaliumperchlorat KClO4 1.05 × 10−2
Kaliumperiodat KIO4 3.71 × 10−4
Praseodymiumhydroxid Pr(OH)3 3.39 × 10−24
Rubidiumperchlorat RbClO4 3.00 × 10−3
Scandiumfluorid ScF3 5.81 × 10−24
Scandiumhydroxid Sc(OH)3 2.22 × 10−31
Sølv(I)acetat AgCH3CO2 1.94 × 10−3
Sølv(I)arsenat Ag3AsO4 1.03 × 10−22
Sølv(I)bromat AgBrO3 5.38 × 10−5
Sølv(I)bromide AgBr 5.35 × 10−13
Sølv(I)carbonat Ag2CO3 8.46 × 10−12
Sølv(I)chlorid AgCl 1.77 × 10−10
Sølv(I)chromat Ag2CrO4 1.12 × 10−12
Sølv(I)cyanid AgCN 5.97 × 10−17
Sølv(I)iodat AgIO3 3.17 × 10−8
Sølv(I)iodid AgI 8.52 × 10−17
Sølv(I)oxalat Ag2C2O4 5.40 × 10−12
Sølv(I)phosphat Ag3PO4 8.89 × 10−17
Sølv(I)sulfat Ag2SO4 1.20 × 10−5
Sølv(I)sulfid Ag2S 6.3 × 10−50
Sølv(I)sulfit Ag2SO3 1.50 × 10−14
Sølv(I)thiocyanat AgSCN 1.03 × 10−12
Strontiumarsenat Sr3(AsO4)2 4.29 × 10−19
Strontiumcarbonat SrCO3 5.60 × 10−10
Strontiumfluorid SrF2 4.33 × 10−9
Strontiumiodat Sr(IO3)2 1.14 × 10−7
Strontiumsulfat SrSO4 3.44 × 10−7
Thallium(I)bromat TlBrO3 1.10 × 10−4
Thallium(I)bromid TlBr 3.71 × 10−6
Thallium(I)chlorid TlCl 1.86 × 10−4
Thallium(I)chromat Tl2CrO4 8.67 × 10−13
Thallium(I)iodat TlIO3 3.12 × 10−6
Thallium(I)iodide TlI 5.54 × 10−8
Thallium(I)thiocyanat TlSCN 1.57 × 10−4
Thallium(III)hydroxid Tl(OH)3 1.68 × 10−44
Tin(II)hydroxid Sn(OH)2 5.45 × 10−27
Tin(II)sulfid SnS 1.0 × 10−25
Yttriumcarbonat Y2(CO3)3 1.03 × 10−31
Yttriumfluorid YF3 8.62 × 10−21
Yttriumhydroxid Y(OH)3 1.00 × 10−22
Yttriumiodat Y(IO3)3 1.12 × 10−10
Zinkarsenat Zn3(AsO4)2 2.8 × 10−28
Zinkcarbonat ZnCO3 1.46 × 10−10
Zinkfluorid ZnF2 3.04 × 10−2
Zinkhydroxid Zn(OH)2 3 × 10−17
Zinkselenid ZnSe 3.6 × 10−26
Zinksulfide (wurtzite) ZnS 1.6 × 10−24
Zinksulfid (sphalerite) ZnS 2.5 × 10−22

Back to Top