Kromatografi af blade

Blade, indeholder forskellige pigmenter, som giver dem deres farve. Grøn klorofyl, er det mest almindelige pigment, men der findes også carotenoider (gul, og orange) og anthocyaniner (røde). Klorofyl er nødvendig for fotosyntesen, og skjuler normalt de andre pigmenter, undtagen når efteråret kommer og klorofylet begynder at blive nedbrudt. Det er årsagen til, at bladene skifter farve i efteråret. Dette forsøg, afslører de skjulte farver, og forudsiger hvilken farve bladet vil få til efteråret.

Det skal du bruge:

  • Adskillige grønne blade fra forskellige træer (træer hvis blade dramatisk skifter farve omefteråret er de bedste).
  • 250 mL bægerglas
  • Isopropylalkohol (også kaldet eluenten)
  • Plasticfolie eller urglas der passer i størrelsen på bægerglasset
  • En glasskål eller en dyb tallerken.
  • Kromatografipapir, eller filterpapir (du kan bruge et hvidt kaffefilter)
  • Kuglepenne eller blyanter

Sikkerhed:

Til dette forsøg, skal du som altid bære handsker og sikkerhedsbriller. Da isopropylalkohol er brandfarligt, må forsøget ikke udføres i nærheden af åben ild. Opløsningen med propylalkohol, kan skylles ud i vasken.

Fremgangsmåde:

Hold bladene fra hver træ du har samlet blade fra, hver for sig, og gentag nedenstående fremgangsmåde for hvert sæt af blade, så du kan sammenligne resultaterne.

  1. Riv bladene i adskillige små stykker, og læg dem ned i bægerglasset. Hæld herefter isopropylalkohol i bægerglasset, så det netop dækker bladene. Dæk bægerglasset med plasticfolie eller et urglas, for at forhindre, at isopropylalkoholen fordamper.
  2. Sæt bægerglasset ned i en glasskål eller den dyb tallerken med varmt vand fra vandhanen, og lad det står her i cirka 30 minutter. Læg mærke til, hvordan isopropylalkoholen bliver grønlig, efterhånden som alkoholen absorberer klorofylet.
  3. Klip en strimmel af filterpapiret med en bredde på cirka 1½ cm, og sæt det fast i den ene ende med tape til en kuglepen eller blyant. Filterpapiret skal være så langt, at det kun lige har spidsen nedsænket i isopropylalkoholopløsningen med pigmenterne, når kuglepennen eller blyanten lægges oven på bægerglasset.

Variationer af forsøget:

Du kan også prøve at knuse nogle farvede bolcher i en morter, og opløse noget af pulveret i isopropylalkoholen. Når pulveret er opløst, dyppes en strimmel af filterpapiret som i punkt 3 herover. Prøv også at sætte en god stor prik af forskellige tuscher i bunden af flere strimler filterpapir. Gentag punkt 3 herover, og se hvilke farver de forskellige tuscher består af.

Hvad skete der:

Lidt af opløsningen, vil bevæge sig langsomt op gennem filterpapiret. Efter omkring 30-90 minutter, bør du være i stand til at se den “grønne” farve, skille sig i adskillige andre forskellige farver, efterhånden som pigmenterne begynder at adskilles. Du vil se forskellige nuancer af grøn, og måske også andre farver. Hvilke blade havde de mest farverige pigmenter?

Baseret på dit forsøg, hvilket træs blade vil du tro får de klareste farver til efteråret? Og hvilket de svageste farver?

Back to Top