SI enheder

Størrelse Enhed

Enhedens
symbol

Definition

Længde

meter

m

Den distance lyset tilbagelægger i det tomme rum på 1/299.792.458 sekund.

Masse

kilogram

kg

Massen af det internationale prototypelod på 1 kg i Paris. Fra 2014 kommer der en ny definition på et kilogram der baseres på Plancks konstant.

Tid

sekund

s

Varigheden af 9.192.631.770 svingninger af strålingen fra en ganske bestemt overgang i cæsium-133 atomet.

Elektrisk strøm

ampere

A

Den strømstyrke, der giver anledning til en kraftpåvirkning mellem to uendeligt lange parallelle ledere i afstanden 1 m fra hinanden på 2 · 10-7 N pr. meter.

Termodynamisk temperatur

kelvin

K

1/273,16-endedel af den termodynamiske temperatur for vandets triplepunkt, som svarer til 0,01 °C.

Stofmængde

mol

mol

Antallet af atomer i 0,012 kg af kulstof-12-isotopen.

Lysstyrke

candela

cd

Lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monokromatisk lys med en frekvens på 540 · 1012 Hz, og hvis strålingsstyrken i denne retning er 1/683 W/sr.

 

 

Back to Top