Afledte SI enheder

Fysisk størrelse SI-enhedsnavn SI-enhedens symbol Udtrykt ved de grundlæggende SI-enheder

frekvens

hertz

Hz

s-1

 

kraft

newton

N

Kg · m · s-2

 

tryk, mekanisk spænding

pascal

Pa

N · m-2

= Kg · m-1 · s-1

energi, arbejde, varme

joule

J

N · m

= Kg · m2 · s-2

effekt, strålingsflux

watt

W

J · s-1

= Kg · m2 · s-3

elektrisk ladning

coulomb

C

A · s

 

elektrisk spænding, elektrisk potential, elektromotorisk kraft

volt

V

J · C-1

= m2 · Kg · s3 · A-1

elektrisk modstand, resistans

ohm

Ω

V · A-1

= m2 · Kg · s3 · A-2

elektrisk konduktans

siemens

S

A · V-1

=s3 · A2 · m-2 · Kg-1

elektrisk kapacitans

farad

F

C · V-1

=s4 · A2 · m-2 · Kg

magnetisk fluxtæthed (B-felt), magnetisk induktion

tesla

T

V · s · m-2

= Kg · s-2 · A-1

magnetisk flux

weber

Wb

V · s

= m2 · Kg · s-2 · A-1

Induktans

henry

H

Vs · A-1

= m2 · Kg · s-2 · A-2

temperatur

grader Celsius

°C

K

 

vinkel

radian

rad

1

= m · m-1

rumvinkel

steradian

sr

1

= m2 · m-2

lysstrøm, lys flux

lumen

lm

cd · sr

= cd

illuminans, belysning

lux

lx

cd · sr · m-2

 

aktivitet (radioaktiv)

becquerel

Bq

s-1

 

absorberet dosis (af stråling)

gray

Gy

J · Kg-1

= m2 · s-2

dosisækvivalent

sievert

Sv

J · Kg-1

= m2 · s-2

katalytisk aktivitet

katal

kat

mol · s-1

 

 

Back to Top