Andre enheder

Fysisk størrelse Udtrykt ved de grundlæggende SI-enheder

areal

m2

 

rumfang

m3

 

fart, hastighed

m · s-1

 

vinkelhastighed

s-1, rad · s

 

acceleration

m · s-2

 

kraftmoment

N · m

= m2 · Kg · s-2

bølgetal

m-1

 

massefylde, massetæthed, densitet

kg · m-3

 

specifikt rumfang

m3 · Kg-1

 

mængde (af stof) koncentration

mol · m-3

 

molar volume

m3 · mol-1

 

varmekapacitet, entropi

J · K-1

= m2 · Kg · s-2 · K-1

molar varmekapacitet, molar entropi

J · K-1 · mol-1

= m2 · Kg · s-2 · K-1 · mol-1

specifik varmekapacitet, specifik entropi

J · K-1 · Kg-1

= m2 · s-2 · K-1

molar energi

J · mol-1

= m2 · Kg · s-2 · mol-1

specifik energi

J · Kg-1

= m2 · s-1

energitæthed

J · m-3

= m-1 · Kg · s-2

overfladespænding

N · m-1 = J · m-2

= Kg · s-2

varmefluxtæthed, irradians

W · m-2

= Kg · s-3

termisk konduktans, varmeledningsevne

W · m-1 · K-1

= m · Kg · s-3 · K-1

kinematisk viskositet, diffusionskoefficient

m2 · s-1

 

dynamisk viskositet

N · s · m-2 = Pa · s

= m-1 · Kg · s-1

elektrisk ladningstæthed

C · m-3

= m-3 · s · A

elektrisk strømtæthed

A · m-2

 

ledningsevne, elektrisk konduktivitet

S · m-1

= m-3 · Kg-1 · s3 · A2

molar ledningsevne

S · m2 · mol-1

= Kg-1 · mol-1 · s3 · A2

permittivitet

F · m-1

= m-3 · Kg-1 · s4 · A2

permeabilitet

H · m-1

= m · Kg · s-3 · A-2

elektrisk feltstyrke (E-felt)

V · m-1 = N · C-1

= m · Kg  · s-3 · A-1

magnetisk feltstyrke (H-felt)

A · m-1

 

luminans

cd · m-2

 

bestråling (X- og gamma-stråler)

C · Kg-1

= Kg-1 · s · A

absorberet dosis hastighed

Gy · s-1

= m2 · s-3

 

Back to Top