Brugermærkning af kemikalier

Brugermærkning af kemikalier
Hvis et kemisk stof eller produkt/blanding er klassificeret som farligt, skal emballagen forsynes med en fareetiket.

På fareetiketten står en brugermærkning svarende til en såkaldt faremærkning. Fareetiketten skal være på dansk og skal indeholde en række oplysninger om kemikaliet/produktet, farepiktogram/-symbol samt fare/risiko- og sikkerhedssætninger. Fareetiketten skal være fastgjort til stoffets eller produktets emballage eller være trykt direkte på emballagen.

Formålet er at sikre dem, der bruger produkterne mod skader.

Overgang til nyt Mærkningssystem
Klassificeringssystemet – og mærkningen af farlige kemiske stoffer – ændres i en overgangsperiode fra 2009-2015 til et system baseret på det globale GHS mærkningssystem (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Fra 20. januar 2009 gælder klassificeringsforordningen, der ændrer det hidtidige klassificeringssystem til et system baseret på det globale GHS mærkningssystem. For at lette overgangen fra det gamle system til det nye, har man i forordningen lavet en overgangsordning. Det betyder, at det frem til 1. december 2010 er frivilligt, om man vil klassificere og mærke kemiske stoffer efter de nye regler. Kemiske stoffer, der var på markedet inden 1. december 2010, skal først være mærket efter de nye regler senest 1. december 2012. De tilsvarende datoer for blandinger er 1. juni 2015 henholdsvis 1. juni 2017.

I en periode vil man således kunne se beholdere med kemiske stoffer og produkter med enten den nye eller den gamle brugermærkning.

Piktogrammer
De nye og de gamle piktogrammer fremgår af skemaet herunder:

Eksisterende mærkning

GHS Mærkning

E - Eksplosiv_oldE – Eksplosiv

 

Eksplosiv_new (E)

 

Fx - Yderst brandfarlig_oldFx – Yderst Brandfarlig

F - Meget brandfarlig_oldF – Meget brandfarlig

Yderst brandfarlig, meget brandfarlif, brandfarlig_new (Fx, F)

 

O - Brandnaerende_oldO – Brandnærende

 

Brandnaerende_new (O)

 

C - Aetsende_oldC – Ætsende

 

Aetsende_new (C)

 

Tx - Meget giftig_oldTx – Meget Giftig

T - Giftig_oldT – Giftig

Akut Giftig_new (Tx, T)

 

Xn - Sundhedsskadelig_oldXn – Sundhedsskadelig

Xi - lokalirriterende_oldXi – Lokalirriterende

Sundhedsskadelig, lokalirriterende, hudsensibiliserende_new (Xn, Xi)

 

N - Miljoefarlig _oldN – Miljøfarlig

 

Giftig for vandlevende organismer_new (N)

 

Nye GHS Symboler

Gasser under tryk_newGasser under tryk

Kronisk sundhedsskade_newKroniske Sundhedsskader

Back to Top