Tidsindstillet brintbombe (ægsplosion)

Kemikalier:
Hydrogen fra trykflaske eller dannet ved reaktionen mellem Zn og saltsyre.

Udstyr:
En beholder med et 2.5-4 mm hul i toppen, og åben bund, alternativt en beholder med et låg der kan skydes af, hvor der er et hul i både låget og bunden. Beholderen kan være en kagedåse, konservesdåse, mælkekarton eller et udpustet æg

Forsøget:
Hullet i toppen blokeres med en finger eller et stykke tape, og dåsen fyldes med brint. (Bemærk at det skal gøres ved at “hælde brinten omvendt op i dåsen”, da brint er lettere end luft. Hullet i toppen åbnes og den udstrømmende brint antændes. Efter et stykke tid eksploderer brinten i dåsen med et brag.

Hvad sker der:
Den første brint der strømmer ud er ren, og brænder med en næsten usynlig flamme. Efterhånden kommer der mere og mere luft i den udstrømmende brint, og når eksplosionsgrænsen nås, slår flammen tilbage gennem hullet, og antænder blandingen af luft og brint i dåsen, der eksploderer.

H2(g) + O2(g) → H2O(g) + varme

(g) står for at stoffet er på gasform. Da varme gasser fylder mere end kolde gasser, opstår der et overtryk der høres som et brag.

Bemærkninger:
Hvis man har for lidt brint i dåsen, eller har været for voldsom når man lukker brinten ind, kan man risikere at den eksploderer når man tænder dåsen (brug høreværn). Med lidt øvelse kan man tydeligt mærke at brint føles koldere end atmosfærisk luft (pga. større varmeledning), og dermed vurdere hvornår dåsen er fuld. Hvis begge huller lukkes med tape, kan dåsen klargøres i god tid før en forelæsning.

Sikkerhed:
Braget kan være meget skarpt, brug høreværn. Saltsyre er stærkt ætsende brug derfor altid syrefaste handsker, beskyttelseshandsker og kittel.

Oprydning/affald:
Hvis brint fremstilles af zink og syre, skal affaldet afleveres på modtagestation.

Dåse og æg
Tidsindstillet brintbombe - fig.1

Back to Top