Opførsel i laboratoriet

Undervisningsministeriet har et forslag til et regelsæt for laboratoriearbejde, der kan benyttes alt efter, hvilket niveau undervisningen har og hvilke behov man har:

 • forbered arbejdet, inden du går i laboratoriet, således at du er klar over hvad du skal arbejde med, og hvordan dette gøres

 • du skal altid sikre dig, hvor sikkerhedsudstyret (øjenskylleflasker, nødbruser, udgange, brandslukningsudstyr mm.) er placeret og vide, hvordan det virker

 • du skal vide hvilke sundhedsfarlige stoffer du benytter i øvelsen

 • overtøj og tasker skal anbringes således, at de ikke er i vejen for dig selv og andre, bedst hvis det er udenfor laboratoriet

 • brug altid kittel som er knappet eller forklæde. Tag kitlen af inden du forlader laboratoriet

 • hvis du bruger kontaktlinser, skal du altid benytte sikkerhedsbriller

 • når det er påkrævet skal der benyttes sikkerhedsbriller

 • hvis du spilder, tør op med det samme. Husk at tørre kemikalieflaskerne af

 • hvis du har langt hår, sæt det op

 • smag aldrig på og lugt aldrig direkte til kemikalier

 • brug altid pipettebold ved afpipettering

 • brug aldrig åben ild, når der er brandfarlige stoffer i lokalet

 • arbejd altid i stinkskab, når du arbejder med sundhedsfarlige, flygtige, let antændelige eller stærkt ildelugtende kemikalier

 • brug de værnemidler der er påbudt

 • hæld aldrig kemikalier tilbage i beholderen

 • sørg for at bortskaffe kemikalier på rette vis

 • ryd op og gør rent efter dig

 • vask altid hænder når du forlader laboratoriet

 • lad være med at lege i laboratoriet

 • overtrædelse af ovenstående medfører bortvisning fra laboratoriet

 

Back to Top