Opførsel i laboratoriet

Undervisningsministeriet har et forslag til et regelsæt for laboratoriearbejde, der kan benyttes alt efter, hvilket niveau undervisningen har og hvilke behov man har:

• Forbered arbejdet, inden du går i laboratoriet, således at du er klar over hvad du skal arbejde med, og hvordan dette gøres

Du skal altid sikre dig, hvor sikkerhedsudstyret (øjenskylleflasker, nødbruser, udgange, brandslukningsudstyr mm.) er placeret og vide, hvordan det virker

Du skal vide hvilke sundhedsfarlige stoffer du benytter i øvelsen

Overtøj og tasker skal anbringes således, at de ikke er i vejen for dig selv og andre, bedst hvis det er udenfor laboratoriet

Brug altid kittel som er knappet eller forklæde. Tag kitlen af inden du forlader laboratoriet

Hvis du bruger kontaktlinser, skal du altid benytte sikkerhedsbriller

Når det er påkrævet skal der benyttes sikkerhedsbriller

Hvis du spilder, tør op med det samme. Husk at tørre kemikalieflaskerne af

Hvis du har langt hår, sæt det op

Smag aldrig på og lugt aldrig direkte til kemikalier

Brug altid pipettebold ved afpipettering

• Brug aldrig åben ild, når der er brandfarlige stoffer i lokalet

Arbejd altid i stinkskab, når du arbejder med sundhedsfarlige, flygtige, let antændelige eller stærkt ildelugtende kemikalier

Brug altid de værnemidler der er påbudt

Hæld aldrig kemikalier tilbage i beholderen

• Sørg for at bortskaffe kemikalier på rette vis

Ryd op og gør rent efter dig

Vask altid hænder når du forlader laboratoriet

• Lad være med at lege i laboratoriet

• Overtrædelse af ovenstående medfører bortvisning fra laboratoriet

 

Back to Top