Information

Information

Informationssektionen indeholder oplysninger om faresætningerne (H-sætninger / Hazardous Statements)
samt sikkerhedssætningerne (P-sætninger / Precautionary Statements). Yderligere indeholder sektionen
også oplysninger om de udgåede R- og S-sætninger til reference.

Back to Top