Massefylde

Massefylde er enheden for masse per enhed volumen af et stof (massefylde = masse/volumen). Massefylde er en karakteristisk for et stof, det er masse og volumen hver for sig ikke. Masse og volumen varierer med størrelsen, men massefylden forbliver konstant. Temperatur påvirker massefylden af et stof og den temperatur hvor massefylden blev fundet for det givne stof, er som regel angivet sammen med stoffets massefylde (for eksempel 1,663 g/mL ved 20 ºC).

Back to Top