Molaritet

En brugbar måde at udtrykke præcise koncentrationer af opløsninger er molaritet. Molaritet er defineret som mol opløst stof per liter opløsning. Molaritet er symboliseret med det store bogstav M. Molaritet kan udtrykkes matematisk således:

Bemærk at mol opløst stof er divideret med liter opløsning, ikke liter opløsningsmiddel. En liter 1 molær opløsning, vil bestå af en mol af det opløste stof plus nok opløsningsmiddel, så den endelige volumen bliver en liter.


Eksempel 1:

Forbered en 1 molær opløsning af natriumchlorid.

a) Beregn den molekylære vægt af natriumchlorid:

1 atom natrium = 22,989 amu (atomic mass unit – atommasse)
1 atom chlor = 35,453 amu
1 molekyle NaCl = 58,442 amu

En mol er altså lig med antal gram molekylær vægt, så en mol er = 58,442 g/mol

b) 58,442 gram natriumchlorid afvejes og der tilsættes tilstrækkeligt vand, så det samlede volumen bliver en liter.


Eksempel 2:

Forbered 3 liter 2 molær opløsning af natriumhydroxid:

a) Beregn den mængde natriumhydroxid, det kræver at lave opløsningen:

       dvs.:

b) n isoleres fra formlen: (3 liter) • (2 M) = 6 mol NaOH

Derfor skal der, for at forberede 3 liter 2M natriumhydroxid, afvejes 240 g NaOH og opløses i vand i en volumen på nøjagtig 3 liter.

 

Back to Top