Normalitet

Normalitetskoncentrationen er en anden metode til at udtrykke koncentrationen af en opløsning. Normalitet (N) er defineret som det antal ækvivalenter af et opløst stof opløst i en liter opløsning:

En ækvivalent syre, er den mængde syre, der er nødvendig for at give op til en mol hydrogenioner i en kemisk reaktion. En ækvivalent base, er den mængde base, der reagerer med op til en mol hydrogenioner. Når man udtrykker koncentrationen af baser, refererer normalitet til det antal tilgængelige hydroxylioner. Fordi hydrogen- og hydroxylioner bindes til hinanden i et en-til-en forhold, er en OH ion ækvivalent med en H+ ion.

a)

b)

Bemærk at i reaktion a), at en mol HCl frigiver en ækvivalent per mol, eller en mol H+ ioner. H2SO4 har to ækvivalenter per mol, eller to H+ ioner, fordi hver mol H2SO4 kan frigive to mol H+ ioner.

Antal ækvivalenter af en syre eller en base kan afgøres ud fra ækvivalentvægten. Ækvivalentvægten er defineret som molekylærvægten af syren eller basen, divideret med antallet af udskiftelige hydrogen- eller hydroxylioner.


Eksempel 1:

Ækvivalentvægten for H2SO4 er:

Det betyder at 49,0367 gram H2SO4 er lig med en ækvivalent H2SO4. Hvis der så er en liter opløsning, der indeholder 78,32 gram H2SO4, er antallet af ækvivalenter:

Da normalitet er lig med antallet af ækvivalenter per liter, er normaliteten for denne opløsning lig med 1,6 ækvivalenter, eller 1,6 N.

Back to Top