Parts per Million (milliontedele)

Et andet begreb til at beskrive den præcise koncentration af en opløsning er Parts per Million, eller ppm. Begrebet ppm er defineret som koncentrationen af en opløsning i enheder af en del opløst stof til en million dele opløsningsmiddel. En ppm er er således for eksempel lig med 1 mL opløst stof per liter opløsningsmiddel. Et andet begreb, parts per billion, eller milliardtedele (ppb), er defineret som en del opløst stof per en milliard dele opløsningsmiddel. Disse to begreber bruges ofte om meget fortyndede opløsninger.

Back to Top