Stoffer der danne ioner når de bliver opløst i vand, kaldes for elektrolytter. De tre typer elektrolytter der findes er syrer, baser og salte.

Syrer er stoffer der danner hydrogenioner (H+) i vandige opløsninger. Et eksempel på en almindelig syre er svovlsyre, H2SO4. I vandig opløsning, adskilles H2SO4 og danner hydrogen- og sulfationer jævnfør denne ligning. Angivelserne i parentes i de følgende formler angiver tilstanden af reaktanterne og produkterne. Det er vandig opløsning (flydende) (aq), fast (s) eller gas (g).

H2SO4  →  2 H+  + SO42-

Andre eksempler på syrer er eddike, saltsyre og appelsinjuice. Disse stoffer deler følgende almindelige egenskaber:

  1. Opløsninger af syrer smager surt (”sur” hedder acid på latin).
  2. Syrer reagere med mange forskellige metaller og danner hydrogengas:
  3. Syrer farver lakmuspapir rødt.
  4. Syreopløsninger leder elektricitet.
  5. Syrer reagerer med baser og danner et salt og vand:
  6. Syrer reagerer med carbonater og danner CO2 (kuldioxidgas):

Back to Top